Navigačný riadok

Nový prieskum poukazuje na potrebu zručností v Európe - 10/10/2013

Európska komisárka Androulla Vassiliouová stojí za rečníckym pultom vedľa generálneho tajomníka OECD Ángela Gurríu

Podľa tohto prieskumu má štvrtina dospelých v EÚ nedostatočné základné zručnosti nevyhnutné na to, aby obstáli v súčasnej vedomostnej ekonomike.

Prieskum zručností dospelých, ktorý iniciovali EÚ a OECD, sa uskutočnil v 23 krajinách a ukázal, že každý štvrtý dospelý Európan nemá základné počítačové zručnosti a každý piaty má slabiny v čítaní, písaní a počítaní.

Tento prieskum taktiež poukázal na veľké rozdiely v rámci EÚ, pričom čerství absolventi stredných škôl vo Fínsku a Holandsku predstihli absolventov univerzít z iných európskych krajín.

Zistenia zdôrazňujú potrebu zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu v celej EÚ, aby sa zabezpečilo, že všetci Európania budú mať zručnosti, ktoré si vyžaduje moderný svet.

Životná perspektíva

Zručnosti majú zásadný vplyv na životnú perspektívu. Prieskum odhalil, že ľudia s vysokou úrovňou zručností majú nielen vyššiu pravdepodobnosť, že získajú lepšie platené a atraktívnejšie pracovné miesta, ale aj že budú zdravší a optimistickejší ako ľudia s nízkou kvalifikáciou.

Tieto zistenia vyvolali obavy z „pasce nízkej kvalifikácie“, ktorá spôsobuje, že ľudia bez zručností nemajú možnosť zamestnať sa alebo sa ďalej vzdelávať. Takisto prichádzajú o príležitosť rozvíjať know-how, ktoré potrebujú, aby opäť získali prácu.

Z prieskumu vyplýva, že môže ísť o reálny problém: pri osobách s najnižšou úrovňou gramotnosti je v porovnaní s bežným obyvateľstvom takmer dvojnásobná pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní.

Opatrenia EÚ v tejto oblasti

EÚ podniká viaceré iniciatívy zamerané na pomoc Európanom pri zlepšení ich základných zručností. Cieľom iniciatívy „Otváranie systémov vzdelávania“ je zlepšiť počítačové zručnosti v Európe, zatiaľ čo program Erasmus + bude podporovať projekty, ktoré pomáhajú rozvinúť a zlepšiť zručnosti dospelých, ako je gramotnosť v písaní, čítaní a počítaní a riešenie problémov v počítačovom prostredí.

K dispozícii bude nový online nástroj, kde návštevníci môžu posúdiť svoje zručnosti a porovnať ich s výsledkami tohto prieskumu. Zistenia z prieskumu takisto pomôžu krajinám nasmerovať investície čerpané z Európskeho sociálneho fondu, ktorý poskytuje peniaze na zručnosti a odbornú prípravu.

Tlačová správa – Prieskum zručností dospelých poukazuje na potrebu zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu

Prieskum zručností dospelých – najčastejšie otázky English

Prieskum zručností dospelých (OECD) Englishfrançais

Tlačová správa – Otváranie systémov vzdelávania

Erasmus+

Otváranie európskeho vzdelávania svetu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy