Kruimelpad

Nieuwe enquête legt tekort aan vaardigheden in Europa bloot - 10/10/2013

Eurocommissaris Androulla Vassiliou samen met Ángel Gurría, secretaris-generaal van de OESO, achter het spreekgestoelte

Een kwart van alle volwassenen in de EU mist de elementaire vaardigheden die nodig zijn in de moderne, kennisgebaseerde economie, zo blijkt uit een nieuwe enquête.

Volgens een gezamenlijke EU- en OESO-enquête in 23 landen over de vaardigheden van volwassenen mist een op de vier volwassenen in Europa de elementaire vaardigheden die nodig zijn om goed met computers te kunnen omgaan. Bovendien heeft een op de vijf problemen met lezen of rekenen.

Er blijken ook grote verschillen te bestaan in de EU. Zo doen schoolverlaters uit Finland en Nederland het zelfs beter dan universitair afgestudeerden uit andere Europese landen.

De bevindingen maken duidelijk dat er in heel Europa nog wel een en ander kan worden verbeterd aan het onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen goed meekan in de moderne wereld.

Toekomstperspectief

Vaardigheden blijken van grote invloed op iemands toekomstperspectief. Mensen met goed ontwikkelde vaardigheden maken niet alleen meer kans op goed betaald werk dat voldoening geeft, ze zijn meestal ook gezonder en hebben meer zelfvertrouwen dan anderen, zo blijkt uit de enquête.

De vrees bestaat dat wie geen goede vaardigheden ontwikkelt, weinig kans maakt op werk of een vervolgopleiding. Daardoor lopen ze ook weer de kans mis om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om opnieuw aan de slag te kunnen.

Blijkens de enquête is dit proces al begonnen: mensen die niet goed kunnen lezen, hebben dubbel zo veel kans op werkloosheid als anderen.

EU zit niet stil

Verschillende initiatieven van de EU helpen Europeanen hun elementaire vaardigheden op te krikken. Zo moet "Opening up Education" de computervaardigheden in Europa verbeteren. "Erasmus+" steunt projecten voor volwassenen, bijvoorbeeld op het gebied van lezen, rekenen en probleemoplossing in een computeromgeving.

Binnenkort kan iedereen op een website zijn eigen vaardigheden bepalen en die naast de enquêteresultaten leggen. De EU-landen kunnen aan de hand van de enquêteresultaten bepalen hoe zij het geld dat zij van het Europees Sociaal Fonds voor onderwijs en opleiding krijgen, gaan gebruiken.

Persbericht – EU-enquête over de competenties van volwassenen

Enquête over de vaardigheden van volwassenen (FAQ) English

Enquête over de vaardigheden van volwassenen (OESO) Englishfrançais

Persbericht - "Opening up education"

Erasmus+

Een venster op de wereld voor het Europees onderwijs

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links