Navigointipolku

Aikuisten taitoja ja osaamista parannettava EU:ssa - 10/10/2013

Komissaari Androulla Vassiliou ja OECD:n pääsihteeri Ángel Gurría

Joka neljänneltä aikuiselta EU:ssa puuttuvat perustaidot, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykyaikaisessa tietopohjaisessa taloudessa. Tämä käy ilmi komission ja OECD:n tekemästä kyselytutkimuksesta.

Euroopan komission ja OECD:n julkaisema aikuisten taitoja koskeva kyselytutkimus tehtiin 23 maassa. Tutkimuksen mukaan 25 prosentilla aikuisista ei ole tarvittavia digitaalitaitoja tietotekniikan tehokasta käyttöä varten ja 20 prosentilla on heikko luku- ja numerotaito.

Erot EU-maiden välillä ovat suuria. Lukutaitotulokset toisen asteen koulutuksen suorittaneilla Suomessa ja Alankomaissa ovat vähintään yhtä hyvät kuin korkeakoulututkinnon suorittaneilla useissa EU-maissa.

Tulokset korostavat tarvetta parantaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koko EU:ssa, jotta kaikilla eurooppalaisilla olisi nyky-yhteiskunnassa välttämättömät taidot.

Tulevaisuuden näkymät

Taidoilla on suuri vaikutus ihmisten tulevaisuuden näkymiin. Korkeamman osaamistason saavuttaneet ovat muita todennäköisemmin korkeapalkkaisissa ja henkisesti palkitsevissa tehtävissä. He luottavat myös enemmän omiin kykyihinsä ja ovat terveempiä kuin ne, joilla on vain heikot taidot.

Tämä on herättänyt huolta ”matalan ammattitaidon loukusta”, jossa heikkotaitoinen väestö jää työpaikkojen ja jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Näin he jäävät vaille mahdollisuuksia kehittää työhön palaamiseen tarvittavia taitoja.

Kyselytutkimuksen mukaan näin on jo tapahtumassa: heikosta luku- ja numerotaidosta kärsivät ovat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin työttöminä kuin muu väestö.

EU:n toimet

EU on käynnistänyt useita aloitteita eurooppalaisten osaamistason parantamiseksi. Avoin koulutus -aloitteen tavoitteena on parantaa tietotekniikan käyttötaitoja EU:ssa. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan puolestaan aikuisten osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen suunnattuja hankkeita, jotka koskevat luku- ja numerotaitoa sekä tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja.

Komissio ja OECD aikovat ottaa käyttöön osaamisen arviointiin tarkoitetun uuden verkkovälineen, jonka avulla kävijät voivat testata taitojaan ja verrata niitä kyselytutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksesta on apua myös EU-maille niiden määrittäessä investointikohteita Euroopan sosiaalirahastosta haettavalle osaamis- ja koulutustuelle.

Lehdistötiedote – Kyselytutkimus tärkeimmistä aikuisten taidoista koulutuksen parantamiseksi

Aikuisten taitoja koskeva kyselytutkimus – usein kysyttyä English

Aikuisten taitoja koskeva kyselytutkimus(OECD) Englishfrançais

Lehdistötiedote – Avoin koulutus -aloite

Erasmus+

Lisää kansainvälisyyttä korkeakouluihin

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä