Navigatsioonitee

Uues uuringus rõhutatakse vajadust oskuste järele Euroopas - 10/10/2013

Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou kõnepuldis OECD esindaja Ángel Gurría kõrval

Uue uuringu kohaselt puuduvad igal neljandal täiskasvanul ELis põhioskused, mis oleksid vajalikud kaasaegses teadmistepõhises majanduses läbi löömiseks.

ELi ja OECD poolt 23 liikmesriigis läbiviidud täiskasvanute oskusi käsitlevas uuringus leiti, et igal neljandal Euroopa täiskasvanul puudusid arvuti kasutamise põhioskused ning iga viienda täiskasvanu kirja- või arvutamisoskus on vähene.

Uuringus toodi samuti esile suured erinevused ELi lõikes. Näiteks hiljutised koolilõpetajad Soomes ja Madalmaades seljatasid teadmiste osas teiste Euroopa riikide ülikoolilõpetajad.

Tulemustest selgub vajadus hariduse ja koolituse parandamise järele kõikjal ELis, et tagada, et kõigil eurooplastel oleksid kaasaegses maailmas vajalikud oskused.

Tulevikuvõimalused

Oskustel on oluline mõju tulevikuvõimalustele. Uuringu kohaselt on neil inimestel, kelle oskused on kõrgel tasemel, mitte ainult võimalus saada paremini tasustatav töökoht, vaid nad on ka parema tervise juures ja usaldavamad võrreldes nendega, kelle oskused on vähesed.

See on tõstatanud nn väheste oskuste lõksu tekkimise ohu, mille puhul inimesed, kelle oskused on piiratud, on tööturult ja täiendava hariduse saamisest kõrvale jäetud. See omakorda jätab nad ilma võimalusest arendada oma teadmisi, et tööturule naasta.

Uuringus märgitakse, et selline lõks ongi juba tekkinud: kõige madalama kirjaoskuse tasemega inimestel on kaks korda raskem tööd saada kui teistel.

Mida teeb EL kõnealuses küsimuses?

ELil on mitmeid algatusi Euroopa kodanike oskuste taseme parandamiseks. Algatuse „Avatud haridusruum” eesmärk on parandada arvuti kasutamise oskust Euroopas, samal ajal kui programmi Erasmus+ raames toetatakse projekte, mis aitavad arendada ja tõhustada täiskasvanute selliseid oskusi nagu kirjaoskus, arvutamisoskus ning probleemide lahendamise oskus arvutikeskkonnas.

Käivitatakse ka uus veebipõhine vahend, mille abil külastajad saavad hinnata oma oskusi ja võrrelda neid uuringu tulemustega. Uuringu tulemused aitavad ka liikmesriike Euroopa Sotsiaalfondist (millest eraldatakse vahendeid oskuste ja koolituse jaoks) tehtavate investeeringute suunamisel.

Pressiteade – ELi uuringus tuuakse esile haridus- ja koolitusalased puudujäägid češtinadanskDeutscheesti keelελληνικάespañolfrançaisitalianoNederlandsslovenčinasuomisvenska

Täiskasvanute oskusi käsitlev uuring – KKK DeutschEnglishfrançais

Täiskasvanute oskusi käsitlev uuring English (OECD)

Pressiteade – „Avatud haridusruum”

Erasmus+

Euroopa hariduse avamine maailmale

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad