Διαδρομή πλοήγησης

Νέα έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για δεξιότητες στην Ευρώπη - 10/10/2013

Η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείο στο βάθρο του ομιλητή μαζί με τον Ángel Gurría, γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το ένα τέταρτο των ενηλίκων στην ΕΕ δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης.

Από την έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων που πραγματοποίησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ σε 23 χώρες, προέκυψε ότι 1 στους 4 ενηλίκους στην Ευρώπη δεν έχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση υπολογιστή, ενώ 1 στους 5 έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής.

Επίσης, η έρευνα τόνισε τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φινλανδία και την Ολλανδία έχουν καλύτερες επιδόσεις από αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα παραπάνω πορίσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης σε όλη την ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται στον σύγχρονο κόσμο.

Προοπτικές ζωής

Οι δεξιότητες επηρεάζουν σημαντικά τις προοπτικές στη ζωή των ατόμων. Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα με δεξιότητες υψηλού επιπέδου έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες όχι μόνο να βρουν καλύτερη δουλειά με υψηλότερη αμοιβή, αλλά και να έχουν καλύτερη υγεία και να χαίρουν μεγαλύτερης εμπιστοσύνης σε σχέση με τα άτομα που έχουν περιορισμένες δεξιότητες.

Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε ανησυχίες για πιθανή ανάπτυξη μιας «παγίδας περιορισμένων δεξιοτήτων», σύμφωνα με την οποία όσοι δεν έχουν δεξιότητες αποκλείονται από ευκαιρίες απασχόλησης ή περαιτέρω εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτύξουν την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό μπορεί να συμβαίνει ήδη: τα άτομα με το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να μείνουν χωρίς δουλειά σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Τι κάνει η ΕΕ γι’ αυτό;

Η ΕΕ αναλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Η πρωτοβουλία «Άνοιγμα της Εκπαίδευσης» στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων χρήσης υπολογιστών στην Ευρώπη, ενώ το πρόγραμμα «Erasmus+» υποστηρίζει σχέδια για την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των ενηλίκων, όπως δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή.

Σύντομα θα αρχίσει να εφαρμόζεται ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο με το οποίο οι επισκέπτες θα αξιολογούν τις δεξιότητές τους και θα τις συγκρίνουν με τα πορίσματα της έρευνας. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τις χώρες να διοχετεύσουν στους σωστούς τομείς τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο παρέχει κονδύλια για ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιμόρφωση.

Δελτίο Τύπου – Έρευνα της ΕΕ υπογραμμίζει το έλλειμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων – Συχνές ερωτήσεις English

Έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων (ΟΟΣΑ) Englishfrançais

Δελτίο Τύπου – Άνοιγμα της εκπαίδευσης

Erasmus+

Άνοιγμα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στον κόσμο

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι