Navigačný riadok

Ocenenie nových literárnych talentov v Európe - 30/09/2013

Komisárka Androulla Vassiliouová ohlasuje 12 víťazov ceny EÚ za literatúru 2013.

Dvanásť nových alebo začínajúcich autorov z Európy získalo Cenu EÚ za literatúru na rok 2013.

Aktuálne 5. vydanie pravidelnej každoročnej súťaže pomáha upriamiť pozornosť na nových talentovaných autorov, ktorí by inak možno nezískali zaslúžené uznanie mimo svojej domovskej krajiny.

Cieľom súťaže je zviditeľňovať tvorivosť a pestrosť súčasnej európskej literatúry, podporovať jej rozšírenie v rámci kontinentu a stimulovať záujem o čítanie kníh od autorov z iných krajín.

Víťazní autori získajú okrem peňažných cien v hodnote 5 000 EUR a propagácie svojich kníh na prestížnych knižných veľtrhoch tiež prístup k financovaniu prekladu svojich diel do iných európskych jazykov.

Do ceny EÚ za literatúru je zapojených 37 krajín v celej Európe. Každý rok víťazov navrhujú národné poroty z tretiny krajín, pričom cieľom je, aby boli počas trojročného obdobia zastúpené všetky krajiny zapojené do programu.

Víťazmi za rok 2013 sú:

 • Isabelle Wéryová (Belgicko) za jej road-movie vo forme románu Marilyn Désossée
 • Faruk Śehić (Bosna a Hercegovina) za román o prekonaní vojnovej traumy Knjiga o UNI / Kniha o Uni
 • Emilios Solomou (Cyprus) za knihu o čase, skaze, pamäti a láske Hμερολóγιο μιας απιστίας / Denník o nevere
 • Kristian Bang Foss (Dánsko) za Døden kører Audi / Smrť jazdí na Audi, román o ceste po Európe
 • Meelis Friedenthal (Estónsko) za knihu Mesilased / Včely, ktorej príbeh sleduje dobrodružstvá študenta na ceste medzi Holandskom a Estónskom
 • Katri Lipsonová (Fínsko) za Jäätelökauppias / Zmrzlinár, hravý a očarujúci príbeh, ktorý sa odohráva prevažne v Československu 40. a 50. rokov
 • Lidija Dimkovská (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko) za knihu Pезервен Живот / Rezervný život, ktorá opisuje problémy s vytváraním osobnosti v prípade siamských dvojčiat
 • Marica Bodrožićová (Nemecko) za knihu Kirschholz und alte gefühle / Čerešňa a staré spomienky, príbeh o čase a pamäti
 • Tullio Forgiarini(Luxembursko) za Amok – eng Lëtzebuerger liebeschronik / Amok – luxemburský milostný príbeh, o dospievajúcich ľuďoch, ktorí hľadajú lásku, šťastie a miesto v dnešnej spoločnosti
 • Ioana Pârvulescuová (Rumunsko) za jej knihu Viaţa începe vineri / Život sa začína v piatok, príbeh o jedinečnej a čarovnej ceste do minulosti
 • Gabriela Babniková (Slovinsko) za knihu Sušna doba / Obdobie sucha, ktorá zachytáva neobyčajný ľúbostný vzťah
 • Cristian Crusat (Španielsko) za knihu Breve teoría del viaje y el desierto / Stručná teória cestovania a púšte: 6 príbehov, v ktorých autor uvažuje o mnohých skúsenostiach človeka.

Vyhlásenie tohtoročných víťazov pripadlo na dvanásty Európsky deň jazykov, ktorý oslavuje naše bohaté jazykové dedičstvo a prínosy štúdia jazykov.

Tohtoročné podujatie, ktoré sprevádzalo množstvo s jazykom súvisiacich aktivít organizovaných v celej Európe, zdôraznilo význam jazykov nielen pri hľadaní pracovného miesta, ale aj pri cestovaní po Európe z dôvodu práce, štúdia a bývania.

Cena EÚ za literatúru English

Tlačová správa – oznámenie víťazov Ceny EÚ za literatúru na rok 2013

Tlačová správa – Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Ocenenie najlepšej európskej literatúry

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy