Navigatsioonitee

Euroopa uue kirjandusande tunnustamine - 30/09/2013

Euroopa Komisjoni volinik Androulla Vassiliou kuulutab välja Euroopa 2013. aasta kirjandusauhinna 12 laureaati.

Kaksteist uut või lootustandvat Euroopa autorit kuulutati ELi 2013. aasta kirjandusauhinna laureaatideks.

Võistlusega, mis on järjekorras juba viies, juhitakse tähelepanu uutele ja lootustandvatele autoritele, kes muidu võibolla ei pälviks väljaspool oma kodumaad tunnustust, mida nad väärivad.

Võistluse eesmärk on tõsta esile seda, kuivõrd loominguline ja mitmekesine on Euroopa kaasaegne kirjandus, edendades samas selle levikut Euroopas ning suurendades huvi teistest riikidest pärit autorite raamatute lugemise vastu.

Lisaks 5000 euro suurusele auhinnale ning raamatute tutvustamisele olulistel raamatumessidel saavad võitjad ka juurdepääsu rahalistele vahenditele oma raamatute tõlkimiseks teistesse Euroopa keeltesse.

ELi kirjandusauhinnale saavad kandideerida autorid 37 Euroopa riigist. Selleks, et kolmeaastase perioodi jooksul oleksid esindatud kõik riigid, nimetab laureaadid igal aastal kolmandikust osalevatest riikidest pärit rahvuslik žürii.

2013. aasta kirjandusauhinna laureaadid on:

 • Isabelle Wéry (Belgia), nn teekonnafilmi vormis kirjutatud romaan „Marilyn Désossée” / „Marilyn Deboned
 • Faruk Šehić (Bosnia ja Hertsegoviina), sõjatraumast ülesaamist kirjeldav romaan „Knjiga o Uni” / „The Book of Una
 • Emilios Solomou (Küpros), „Hμερολóγιο μιας απιστίας” / „The Diary of an Infidelity”, raamat ajast, hävingust, mälust aja armastusest
 • Kristian Bang Foss (Taani), „Døden kører audi” / „Death Drives an Audi”, raamat teekonnast läbi Euroopa
 • Meelis Friedenthal (Eesti), „Mesilased”, selles raamatus jälgitakse Hollandi ja Eesti vahel reisiva üliõpilase seiklusi
 • Katri Lipson (Soome), „Jäätelökauppias” / „The Ice-Cream Man”, mänguline iluslugu, mis leiab peamiselt aset 1940ndate ja 50ndate aastate Tšehhoslovakkias
 • Lidija Dimkovska (Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik), „Резервен Живот” / „Backup Life”, lugu siiami kaksikute püüdlustest individuaalsusele
 • Marica Bodrožić (Saksamaa), „Kirschholz und alte Gefühle” / „A Cherrywood Table”, lugu ajast ja mälust
 • Tullio Forgiarini(Luksemburg), „Amok – Eng Lëtzebuerger Liebeschronik” / „Amok – A Luxembourg Love Story”, lugu, milles üks nooruk otsib armastust, õnne ja oma kohta ühiskonnas
 • Ioana Pârvulescu (Rumeenia), „Viaţa începe vineri” / „Life Begins on Friday”, erakordne ja kütkestav reis möödunud aegadesse
 • Gabriela Babnik (Sloveenia), „Sušna doba” / „Dry Season”, ühe ebatavalise armuloo kroonika
 • Cristian Crusat (Hispaania), „Breve teoría del viaje y el desierto” / „A Brief Theory of Travel and the Desert”, kuus lugu, mis hõlmavad põhjalikku inimkogemust.

Sel aastal langes võitjate väljakuulutamine kokku 12. Euroopa keelepäevaga, mil tõstetakse esile meie rikkalikku keelepärandit ning keeleõppe eeliseid.

Käesoleval aastal, mil leidsid aset väga erinevad keelega seotud üritused kõikjal Euroopas, rõhutati seda, et keeleoskus aitab lisaks töö leidmisele ka üldisemalt inimestel Euroopas ringi liikuda, kas töö ja õppimise tõttu või elamiseks.

ELi kirjandusauhind English

Pressiteade – Tehti teatavaks Euroopa Liidu kirjandusauhinna 2013. aasta laureaadid

Pressiteade – Euroopa keelepäev

Euroopa keelepäev

Auhinnati Euroopa uusi kirjandustalente

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad