Navigacijska pot

Boljši pouk računalništva v šoli - 26/09/2013

Evropski komisarki Neelie Kroes in Androulla Vassiliou s šolarko na tiskovni konferenci

Nova pobuda EU bo mladim omogočila osvojiti računalniško in digitalno znanje, ki ga potrebujejo v 21. stoletju.

Do leta 2020 bomo za več kot 90 % evropskih delovnih mest potrebovali znanje računalništva, pač ustrezno vse večji vlogi tehnologije v našem življenju. Toda mnoge šole in univerze nimajo ne sredstev, ne internetnega dostopa ne opreme, da bi se lahko prilagodile na te spremembe.

Evropska komisija je zato uvedla pobudo Odpiranje izobraževanja, ki naj bi šolam pomagala premagati ovire, mladim Evropejcem pa osvojiti znanje, potrebno za uspešno delo v digitalni dobi. Poudarek bo predvsem na večji razpoložljivosti virov za učence, organizacije in učitelje ter boljši informacijski infrastrukturi in povezanosti v šolah.

Nezadostno računalniško znanje

Nova pobuda je del obsežnejšega načrta EU za boljšo računalniško pismenost v Evropi. Kljub vse večji vlogi, ki jo ima digitalna tehnologija v današnji družbi, nas zelo malo res razume, kako delujeta pametni telefon in prenosnik. Ob predstavitvi nove pobude je evropska komisarka Androulla Vassiliou pripomnila: "Ni dovolj samo razumeti, kako uporabljati aplikacije in računalnik. Potrebujemo mlade, ki jih bodo sami znali narediti." Nova pobuda naj bi mladim omogočila pridobiti znanje, ki ga bodo potrebovali na bodočem delovnem mestu, in tako na evropski trg dela poslala ustvarjalne, podjetne iskalce dela.  

Spletišče za odprte vire izobraževanje

Med konkretnimi orodji, ki jih uvaja Evropska komisija, je tudi novo spletišče Open Education na portalu Europa, na katerem bodo lahko učenci, učitelji in splošna javnost uporabljali in izmenjavali odprte vire digitalnega izobraževanja. Brezplačno bodo lahko uporabljali tudi vse izobraževalno gradivo, ki je nastalo s sredstvi EU. Spletišče bo hkrati prostor za razpravo o uspešni rabi digitalnih tehnologij pri pouku in izmenjavo dobrih praks.

Pobuda Odpiranje izobraževanja se dotika tudi drugih vidikov digitalnega pouka v Evropi. Tako bodo učitelji deležni več usposabljanja v zvezi z rabo digitalnih tehnologij v razredu, šole in univerze pa več sredstev za uvedbo širokopasovnega dostopa in informacijske opreme.

Odpiranje izobraževanja: več inovativnosti in digitalnega znanja v šolah in univerzah

Odpiranje evropskega šolstva svetu

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave