Navigačný riadok

Zlepšovanie digitálneho vzdelávania v Európe - 26/09/2013

Komisárky EÚ Neelie Kroesová a Androulla Vassiliouová so školákom počas tlačovej konferencie

Nová iniciatíva EÚ pomôže mladým ľuďom zlepšiť ich počítačové zručnosti, ktoré im umožnia prosperovať v 21. storočí.

Do roku 2020 si viac než 90 % pracovných pozícií v Európe bude vyžadovať počítačové zručnosti, čo odzrkadľuje fakt, že technológia v našom živote zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Napriek tomu mnohé školy a univerzity nemajú zdroje, pripojenie alebo vybavenie, aby mohli držať krok s touto zmenou.

S cieľom bojovať proti tomuto stavu a zabezpečiť konkurencieschopnosť Európanov v digitálnom veku EÚ spustila iniciatívu Otváranie systémov vzdelávania. Iniciatíva sa zameriava na poskytovanie väčších zdrojov študentom, organizáciám a učiteľom a zlepšenie IT infraštruktúry a pripojenia v školách.

Riešenie nedostatku zručností v oblasti informačných technológií

Nová iniciatíva EÚ tvorí súčasť širšieho plánu EÚ na rozšírenie IT zručností v Európe. Napriek čoraz významnejšej úlohe digitálnych technológií v dnešnej spoločnosti iba niektorí rozumejú tomu, ako fungujú smartfóny alebo laptopy. K spusteniu novej stratégie komisárka EÚ pre vzdelávanie Androulla Vassiliouová uviedla: „Nestačí len rozumieť, ako používať nejakú aplikáciu alebo program. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí si ich budú vedieť vytvoriť sami.“ Toto poskytne mladým ľuďom zručnosti, ktoré potrebujú pre budúce zamestnanie, a pre európsky trh práce zabezpečí tvorivých a podnikavých ľudí.  

Open Education Europa (bývalý portál elearningeuropa.eu)

Jedným z konkrétnych nástrojov, ktoré Komisia zavádza, je nová webová lokalita Open Education Europa. Študentom, učiteľom a verejnosti umožní používať a zdieľať voľne dostupné digitálne zdroje. Všetky vzdelávacie materiály vytvorené s pomocou finančných prostriedkov EÚ budú môcť používatelia tejto lokality voľne využívať. Pre učiteľov a študentov tiež poskytne platformu na diskusiu a podporu lepšieho využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese a na výmenu najlepších postupov.

Verejná konzultácia Otváranie systémov vzdelávania sa bude zaoberať ďalšími otázkami digitálneho vzdelávania v Európe. Zvýši sa podpora pre odbornú prípravu učiteľov zameranú na používanie digitálnych technológií v triedach a financovanie na zlepšenie prístupu k širokopásmovým a IT zariadeniam v školách a na univerzitách.

Otváranie systémov vzdelávania – podpora inovácie a digitálnych zručností v školách a na univerzitách

Otváranie európskeho vzdelávania svetu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy