Навигационна пътека

За по-добро цифрово образование в Европа - 26/09/2013

Комисари Нели Крус и Андрула Василиу заедно с ученик на пресконференция

Нова инициатива на ЕС ще помогне за осигуряване на младите хора на компютърните умения, от които се нуждаят, за да успеят през 21-ви век.

До 2020 г. над 90 % от работните места в Европа ще изискват компютърни умения, тъй като технологиите играят все по-голяма роля в нашия живот. Въпреки това много училища и университети нямат ресурси, интернет връзка или оборудване, за да вървят в крак с промените.

За да се справи с проблема и за да помогне на европейците да са конкурентоспособни в цифровата епоха, ЕС стартира инициативата „Отваряне на образованието“. Тя има за цел да се осигурят повече ресурси за учители, ученици и организации и да се подобрят компютърната инфраструктура и интернет връзките в училищата.

Преодоляване на липсата на компютърни умения

Новата инициатива на ЕС е част от по-общ план на Съюза за разширяване на компютърните умения в Европа. Въпреки все по-голямата роля, която цифровите технологии играят в днешното общество, само ограничен брой хора разбират как работят смартфоните и преносимите компютри. При представянето на новата стратегия комисарят по образованието Андрула Василиу каза: „Не е достатъчно да знаем как да работим с дадено приложение или програма, имаме нужда от младежи, които могат сами да създават такива.“ Това ще осигури на младите хора уменията, от които се нуждаят, за да намерят работа в бъдеще, и ще увеличи броя на креативните и предприемчиви хора на европейския пазар на труда.  

Отворено образование Европа

Комисията създаде нов уебсайт, Open Education Europa, който ще позволи на учениците, учителите и широката публика да използват и споделят безплатни цифрови ресурси. Всички учебни материали, създадени с помощта на финансиране от ЕС, ще бъдат достъпни безплатно за потребителите на сайта. На сайта ще има също форум, позволяващ на учителите и учениците да обсъждат и популяризират по-доброто използване на цифровите технологии, както и да обменят добри практики.

С „Отваряне на образованието“ ще се търси решение и на други проблеми на цифровото образование в Европа. Ще има засилена подкрепа за обучение на учители в използването на цифрови технологии в класната стая, както и финансиране за подобряване на широколентовия достъп до интернет и компютърното оборудване в училища и университети.

Отваряне на образованието – стимулиране на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите

Отваряне на европейското образование към света

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки