Sökväg

Högskolan i EU måste blicka utåt - 19/07/2013

Universitetsavslutning ©iStockphoto

Med en ny strategi vill EU dra till sig internationella studenter och bättre förbereda våra egna studenter för en internationell karriär.

Länder som Kina och Indien håller på att modernisera sin högskola och satsar på att dra till sig utländska studenter. Därför måste universiteten och högskolorna i EU lägga manken till för att förbli attraktiva studieplatser.

EU-kommissionens strategi för den högre utbildningen DeutschEnglishfrançais manar till insatser på följande tre områden:

  • Internationella student- och lärarutbyten.
  • Bättre och mer internationella kursplaner med fler inslag av webbaserad utbildning.
  • Samarbete, partnerskap och kapacitetsuppbyggnad.

Fler studerar utomlands

Man tror att antalet högskolestudenter i världen kommer att fyrdubblas från ca 100 miljoner år 2000 till 400 miljoner 2030. Antalet studenter som läser utomlands ökar med 7 procent årligen (med stora ökningar i Kina, Indien och Sydkorea). Cirka 45 procent av de internationella studenterna väljer Europa.

Det nya utbytesprogrammet Erasmus+ inleds 2014 och därmed ska antalet student- och lärarutbyten öka till 135 000 per år. Det är 100 000 fler än under det pågående Erasmus Mundus-programmet.

Internationalisering på hemmaplan

Men de internationella satsningarna ska inte bara gynna den minoritet av EU-studenterna som studerar utomlands, dvs. ca 15 procent. De som väljer att studera på hemmaplan bör uppmuntras att lära sig främmande språk, få lärare med internationella erfarenheter och samarbeta internationellt med hjälp av distansundervisning.

Kommissionen uppmuntrar också universitet och högskolor att ingå partnerskap i och utanför EU i form av gemensamma projekt och kurser på nätet. De bör också ta itu med återstående hinder för program för gemensamma och dubbla examina.

Genom partnerskapen kan man stimulera det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer, dra till sig begåvade studenter och göra de europeiska studenterna både världsvana och attraktiva för arbetsgivarna.

Ansvaret för att reformera och internationalisera den högre utbildningen ligger på de enskilda medlemsländerna, men EU kommer att stödja den processen. Mellan 2014 och 2020 ska Erasmus+-programmet investera i utbyten, gemensamma examina, internationella partnerskap och personalutveckling.

Mer om utbildning och praktik i EU DeutschEnglishfrançais

Fakta och siffror – den högre utbildningen i EU och i världen DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar