Navigačný riadok

Otvorenie európskeho vzdelávania svetu - 19/07/2013

Absolventi ©iStockphoto

Nová stratégia má prilákať medzinárodných študentov do Európy a európskym absolventom poskytnúť zručnosti potrebné na medzinárodnom pracovnom trhu.

Krajiny ako Čína a India modernizujú svoje univerzity a zintenzívňujú snahy o prilákanie medzinárodných študentov. Európa nesmie zaostávať, aby aj naďalej ostala atraktívnou.

Európska komisia vo svojej stratégii vysokoškolského vzdelávania DeutschEnglishfrançais vyzýva k opatreniam v troch oblastiach:

  • mobilita medzinárodných študentov a zamestnancov;
  • internacionalizácia a zlepšenie učebných plánov vrátane digitálneho vzdelávania;
  • spolupráca, partnerstvá a budovanie kapacít.

Štúdium v zahraničí v číslach

Očakáva sa, že počet vysokoškolských študentov na celom svete stúpne o 400 % z približne 100 miliónov v roku 2000 na 400 miliónov v roku 2030. Počet študentov, ktorí vycestujú do zahraničia, každoročne rastie o 7 % (s väčším nárastom v Číne, Indii a Južnej Kórei). Európa v súčasnosti pritiahne asi 45 % medzinárodných študentov.

Cieľom nového programu Erasmus+, ktorý sa začne v januári roku 2014, bude zvýšiť počet výmen zamestnancov a študentov na 135 000 ročne – o 100 000 viac ako v rámci existujúceho programu Erasmus Mundus.

Internacionalizácia doma

Z internacionalizácie by nemala mať prospech len menšina študentov EÚ (približne 15 %), ktorí študujú v zahraničí. Tí, ktorí navštevujú univerzity vo svojej domovskej krajine, by mali byť nabádaní k tomu, aby sa učili cudzie jazyky, mali by mať prístup k pedagógom s medzinárodnými skúsenosťami a k medzinárodnej spolupráci prostredníctvom online vzdelávania.

Komisia takisto povzbudzuje vysoké školy a univerzity, aby vytvárali partnerstvá v rámci Európy i mimo nej prostredníctvom spoločných projektov a internetových študijných kurzov a aby riešili zostávajúce prekážky programov spoločných a dvojitých akademických diplomov.

Partnerstvá podporia vzájomné uznávanie kvalifikácií, prilákajú talentovaných študentov a zvýšia medzinárodný kredit a zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl v Európe.

Hoci za reformu a internacionalizáciu vlastného vysokoškolského vzdelávacieho systému zodpovedá každá jednotlivá krajina, EÚ bude tento proces podporovať. Investície z programu Erasmus+ budú v období rokov 2014 až 2020 smerovať do oblastí, ako sú mobilita, spoločné vysokoškolské diplomy, medzinárodné partnerstvá a profesijný rozvoj vysokoškolských zamestnancov.

Viac o vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ DeutschEnglishfrançais

Fakty a čísla: európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy