Ścieżka nawigacji

Europejskie uniwersytety otworzą się na świat - 19/07/2013

Absolwenci © iStockphoto

Nowa strategia ma zapewnić europejskim uczelniom większą atrakcyjność w oczach zagranicznych studentów i pomóc wyposażyć własnych absolwentów w umiejętności potrzebne na międzynarodowym rynku pracy.

W czasach gdy Chiny i Indie modernizują swoje uniwersytety i nasilają starania, by ich uczelnie stały się bardziej atrakcyjne dla zagranicznych studentów, Europa nie może pozostawać w tyle. Również musi dołożyć starań, aby pozostać atrakcyjnym miejscem do nauki.

Ma jej w tym pomóc opracowana przez Komisję Europejską strategia na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego DeutschEnglishfrançais , która dotyczy podjęcia pilnych działań na polu:

  • międzynarodowej wymiany studentów i pracowników naukowych
  • umiędzynarodowienia i poprawy jakości programów nauczania, w tym również w zakresie edukacji cyfrowej
  • współpracy, tworzenia partnerstw i zwiększania potencjału.

Studia za granicą w ujęciu liczbowym

Liczba studentów uczelni wyższych na całym świecie ma czterokrotne wzrosnąć z około 100 mln w 2000 r. do 400 mln w 2030 r. Liczba studentów wyjeżdżających za granicę zwiększa się o 7 proc. rocznie (największy wzrost odnotowuje się w Chinach, Indiach i Korei Południowej). W Europie kształci się obecnie około 45 proc. studentów międzynarodowych.

W ramach nowego programu Erasmus+, który ma zostać zainaugurowany w styczniu 2014 r., do 135 tys. w skali roku zwiększy się liczba miejsc na europejskich uniwersytetach dla studentów i pracowników naukowych spoza UE. Oznacza to 100 tys. więcej miejsc niż w ramach obecnego programu Erasmus Mundus.

Międzynarodowy charakter europejskich uczelni

Możliwość wyjazdu na studia za granicą nie powinna być luksusem, na który pozwolić sobie mogą tylko nieliczni studenci UE – obecnie ich odsetek wynosi około 15 proc. Tych, którzy podejmują studia w swoim kraju, należy zachęcać do nauki języków obcych, ułatwiać im kontakty z pracownikami mającymi doświadczenie międzynarodowe oraz międzynarodową współpracę dzięki kursom przez internet.

Ponadto Komisja zachęca uniwersytety i uczelnie do tworzenia partnerstw zarówno w Europie, jak i poza nią, w ramach realizacji wspólnych projektów i kursów online. Wzywa je również do usunięcia pozostałych przeszkód utrudniających realizację programów umożliwiających uzyskiwanie łączonych i podwójnych stopni naukowych.

Partnerstwa ułatwią wzajemne uznawanie dyplomów, zwiększą atrakcyjność programów w oczach utalentowanych studentów, a także pozwolą europejskim absolwentom nabyć kompetencje międzynarodowe i zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Choć w gestii każdego kraju leży reformowanie swojego systemu szkolnictwa wyższego i wykorzystanie szans, jakie daje otwarcie się na świat, UE będzie wspierać ten proces. W latach 2014–2020 środki z programu Erasmus+ zostaną zainwestowanie w działania na rzecz mobilności, wspólnych dyplomów, partnerstw międzynarodowych i rozwoju pracowników naukowych.

Więcej na temat kształcenia i szkolenia w UE DeutschEnglishfrançais

Fakty i liczby: Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki