Navigācijas ceļš

Eiropas augstākā izglītība būs pieejama visai pasaulei - 19/07/2013

Universitātes beidzēji ©iStockphoto

Jauna stratēģija, lai panāktu, ka Eiropai tiek piesaistīti studenti no visas pasaules un ka vietējie Eiropas augstskolu beidzēji iegūst prasmes, kas būs nepieciešamas starptautiskas karjeras veidošanai.

Tā kā tādas valstis kā Ķīna un Indija modernizē savas augstskolas un pastiprināti piestrādā pie tā, lai piesaistītu citu valstu studentus, arī Eiropai jālūko palikt iekārojamai studiju vietai.

Eiropas Komisijas augstākās izglītības stratēģija DeutschEnglishfrançais mudina rīkoties trijās frontēs:

  • starptautiska studentu un personāla apmaiņa,
  • mācību programmu internacionalizēšana un uzlabošana, neaizmirstot arī par vielas apguvi elektroniski,
  • sadarbība, partnerības un kapacitātes veidošana.

Ārvalstīs studējošo skaits

Gaidāms, ka augstskolu studentu skaits visā pasaulē četrkāršosies no aptuveni 100 miljoniem 2000. gadā līdz 400 miljoniem 2030. gadā. Ar katru gadu to studentu skaits, kuri studēt dodas uz ārzemēm, pieaug par 7 % (ar lielu pieaugumu Ķīnā, Indijā un Dienvidkorejā). Eiropa patlaban piesaista aptuveni 45 % starptautisko studentu.

Jaunā programma “Erasmus+”, kurai jāsāk darboties 2014. gada janvārī, palielinās pasniedzēju un studentu apmaiņu līdz 135 000 vietu gadā, tas ir par 100 000 vairāk nekā ar pašreizējo programmu “Erasmus Mundus”.

Pašmāju studiju internacionalizēšana

Internacionalizācijai nevajadzētu būt tikai ES studentu mazākuma privilēģijai (ārvalstīs studē aptuveni 15 %). Mājās palicēji jāmudina apgūt svešvalodas, viņiem jādod iespēja mācīties no pasniedzējiem ar starptautisku pieredzi un sadarboties starptautiski, apgūstot vielu internetā.

Komisija arī mudina universitātes un koledžas veidot partnerības Eiropā un ārpus tās, īstenojot kopīgus projektus un kursus internetā, un rosina pārvarēt atlikušos šķēršļus kopīgu un divu akadēmisko grādu programmām.

Partnerības veicinās savstarpējo kvalifikācijas atzīšanu, piesaistīs talantīgus studentus un palielinās Eiropas augstskolu beidzēju starptautiskumu un piemērotību darba tirgum.

Lai arī katra valsts pati ir atbildīga par savas augstākās izglītības sistēmas reformu un internacionalizāciju, ES šo procesu atbalstīs. No 2014. līdz 2020. gadam Erasmus+ programma investēs mobilitātē, kopīgu akadēmisko grādu programmās, starptautiskās partnerībās un mācībspēka pilnveidošanā.

Vēl par ES izglītību un apmācību DeutschEnglishfrançais

Fakti un skaitļi: Eiropas augstākā izglītība pasaulē DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites