Cosán nascleanúna

Oideachas san Eoraip a oscailt don domhan ar fad - 19/07/2013

Céimithe ©iStockphoto

Straitéis nua lena áirithiú go meallfar mic léinn idirnáisiúnta chun na hEorpa agus go dtabharfar na scileanna do chéimithe Eorpacha dul i gceann gairmréime idirnáisiúnta.

Agus tíortha amhail an tSín agus an India ag nuachóiriú a gcuid ollscoileanna agus ag géarú ar a n-iarrachtaí mic léinn idirnáisiúnta a mhealladh, ní mór don Eoraip cur lena dtarraingteacht féin le mic léinn a mhealladh i gcónaí.

Molann straitéis ardoideachais DeutschEnglishfrançais an Choimisiúin Eorpaigh beart a dhéanamh i dtrí réimse:

  • malartuithe idirnáisiúnta mac léinn agus foirne
  • curaclaim, lena n-áirítear foghlaim dhigiteach, a fheabhsú agus a idirnáisiúnú
  • comhar, comhpháirtíochtaí agus forbairt acmhainne

Líon mór daoine ag staidéar thar lear

Táthar ag súil go méadófar faoi cheathar an líon mac léinn ardoideachais ar fud an domhain ó thuairim is 100 milliún in 2000 go 400 milliún in 2013. Tagann méadú 7 % ar an líon mac léinn a théann thar sáile gach bliain (borradh mór i líon na mac léinn atá ag dul chun na Síne, na hIndia agus na Cóiré Theas). Chun na hEorpa a thagann 45 % de na mic léinn idirnáisiúnta faoi láthair.

Leis an gclár nua Erasmus+, atá le seoladh in Eanáir 2014, méadófar an líon malartuithe do bhaill foirne agus do mhic léinn go 135 000 in aghaidh na bliana – 100 000 níos mó ná atá ann faoi chlár Erasmus Mundi faoi láthair.

Cúrsaí a idirnáisiúnú sa bhaile

Níor cheart gur ar leas na mionchoda mac léinn san AE amháin a dhéanann staidéar thar lear - tuairim is 15 % - é an t-idirnáisiúnú. Ba cheart iad siúd a fhanann ina dtír dúchais a spreagadh le teangacha a fhoghlaim, aithne a chur ar bhaill foirne a bhfuil taithí idirnáisiúnta acu, agus le dul i mbun comhair idirnáisiúnta tríd an bhfoghlaim ar líne.

Tá an Coimisiún ag spreagadh ollscoileanna agus coláistí freisin le comhpháirtíochtaí a bhunú laistigh agus lasmuigh den Eoraip trí bhíthin comhthionscadal agus cúrsaí gréasánbhunaithe - agus le dul i ngleic leis na bacainní atá ann fós ar chláir céime chomhchéimeanna agus ar chláir céime dhúbailte.

Spreagfaidh chomhpháirtíochtaí aitheantas frithpháirteach ar cháilíochtaí, meallfar mic léinn ardchumasacha agus méadófar ar an t-eolas domhanda atá ag céimithe Eorpacha agus ar a n-infhostaitheacht.

Cé gur faoi chúram gach tíre atá sé a córas ardoideachais a athchóiriú agus idirnáisiúnú a ghlacadh chuici, tacóidh an AE leis an bpróiseas sin freisin. Idir 2014 agus 2020, infheisteoidh clár Erasmus + i soghluaisteacht, i gcomhchéimeanna, i gcomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta agus i bhforbairt foirne.

Tuilleadh faoi oideachas agus oiliúint san AE DeutschEnglishfrançais

Fíorais agus Figiúirí: Ardoideachas Eorpach ar fud an domhain DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links