Navigatsioonitee

Euroopa hariduse avamine maailmale - 19/07/2013

Ülikoolilõpetajad ©iStockphoto

Uus strateegia selleks, et meelitada Euroopasse rohkem rahvusvahelisi üliõpilasi ning tagada Euroopa ülikoolilõpetajatele rahvusvaheliseks karjääriks vajalikud oskused.

Ajal, mil sellised riigid nagu Hiina ja India moderniseerivad oma ülikoole ja pööravad üha suuremat tähelepanu rahvusvaheliste üliõpilaste ligimeelitamisele, peab ka Euroopa tegema suuremaid jõupingutusi, et püsida atraktiivse sihtkohana.

Euroopa Komisjoni kõrgharidusstrateegia DeutschEnglishfrançais kohaselt tuleks võtta meetmeid kolmes valdkonnas:

  • üliõpilaste ja töötajate rahvusvaheline liikuvus;
  • õppekavade ja digitaalse õppe rahvusvahelistumine ja parandamine;
  • koostöö, partnerlused ja suutlikkuse suurendamine.

Välismaal õppimine arvudes

Eeldatavasti on 2030. aastaks üliõpilaste arv maailmas suurenenud ligikaudu neli korda – 100 miljonilt (2000. aasta) 400 miljonini. Välismaale õppima suunduvate üliõpilaste arv suureneb igal aastal 7%, kusjuures eriti suurt kasvu võib täheldada Hiinast, Indiast ja Lõuna-Koreast pärit üliõpilaste osas. Euroopa valib sihtkohaks umbes 45% rahvusvahelistest üliõpilastest.

2014. aasta jaanuaris alustava uue programmiga Erasmus+ suurendatakse üliõpilaste ja töötajate vahetuste arvu 135 000-ni aastas, s.o 100 000 rohkem kui praeguse programmi Erasmus Mundus raames.

Rahvusvahelistumine kodumaal

Kõrghariduse rahvusvahelistumisest ei peaks aga osa saama üksnes need 15% ELi üliõpilastest, kes õpivad välismaal. Oma kodumaal õppivaid tudengeid tuleks julgustada õppima võõrkeeli, neil peaks olema võimalus puutuda kokku õppejõududega, kellel on rahvusvaheline kogemus, ning osaleda veebiõppe kaudu rahvusvahelises koostöös.

Samuti julgustab komisjon ülikoole ja kolledžeid moodustama ühiste projektide ja veebipõhiste kursuste kaudu partnerlusi nii Euroopas kui ka sellest väljaspool ning tegelema allesjäänud takistustega, mis segavad ühiste ja topelt-teaduskraadide programmide rakendamist.

Partnerlustega edendatakse kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist, tõmmatakse ligi andekaid üliõpilasi ning suurendatakse Euroopa ülikoolilõpetajate kogemusi ja tööalast konkurentsivõimet.

Iga liikmesriik vastutab ise oma kõrgharidussüsteemi reformimise ja rahvusvahelistumisega kohanemise eest, kuid EL toetab seda protsessi. Ajavahemikus 2014–2020 rahastatakse Erasmus+ programmi raames liikuvust, ühiseid teaduskraade, rahvusvahelisi partnerlusi ja töötajate arendamist.

Haridus ja koolitus ELis – lisateave DeutschEnglishfrançais

Faktid ja arvandmed: Euroopa kõrgharidus maailmas DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad