Cesta

Evropské vzdělání se otevře světu - 19/07/2013

Absolventi © iStockphoto

Díky nové strategii Evropa přiláká studenty z ostatních částí světa a připraví absolventům svých vysokých škol dobrou startovní pozici k mezinárodní kariéře.

Země jako Čína a Indie v současné době modernizují své vysoké školy a snaží se přilákat co nejvíce mezinárodních studentů. Má-li Evropa být i nadále atraktivní destinací pro studium, musí nabídnout více než dosud.

Evropská komise ve své strategii vysokoškolského vzdělávání DeutschEnglishfrançais vybízí k realizaci opatření ve třech oblastech:

  • mezinárodní výměny vysokoškolských studentů a pracovníků
  • internacionalizace a zdokonalení osnov (zahrnuje i digitální vzdělávání)
  • spolupráce, partnerství a budování kapacit

Studium v zahraničí v číslech

Na vysokých školách po celém světě v roce 2000 studovalo 100 milionů studentů. Do roku 2030 se má toto číslo zčtyřnásobit. Počet studentů, kteří odcházejí studovat do zahraničí se každý rok zvyšuje o 7 % (významný nárůst se zaznamenává v Číně, Indii a Jižní Koreji). V Evropě v současnosti studuje zhruba 45 % mezinárodních studentů.

Nový program Erasmus +, který má být zahájen v lednu 2014, zvýší počet každoročních výměn pro pedagogy a studenty ze zemí mimo EU na 135 000 – o 100 000 více než v rámci současného programu Erasmus Mundus.

Internacionalizace evropských škol

Změny se budou týkat i evropských studentů. V zahraničí jich studuje malá část, asi 15 %. Internacionalizace škol však prospěje i všem ostatním. Ti, kteří studují ve své zemi, by měli být povzbuzováni k tomu, aby se učili cizí jazyky, měli by studovat s pedagogy s mezinárodními zkušenostmi a navazovat mezinárodní spolupráci prostřednictvím výuky online.

Komise rovněž vybízí vysoké školy k uzavírání partnerství uvnitř a vně Evropy pomocí společných projektů a internetových kurzů – a také k odstranění přetrvávajících překážek realizace společných a dvojitých studijních programů.

Partnerství usnadní vzájemné uznávání kvalifikací, přilákají nadané studenty a zvýší kosmopolitnost a zaměstnatelnost evropských absolventů vysokých škol.

Ačkoli je vysoké školství odpovědností každé země (včetně jeho reforem a internacionalizace), bude EU tento proces podporovat na celoevropské úrovni. V letech 2014 až 2020 bude program Erasmus+ investovat do mobility, společných studijních programů, mezinárodních partnerství a rozvoje lidských zdrojů.

Další informace o vzdělávání a odborné přípravě v EU DeutschEnglishfrançais

Fakta a čísla: evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy