Навигационна пътека

Отваряне на европейското образование към света - 19/07/2013

Завършващи студенти получават дипломите си ©iStockphoto

Чрез нова стратегия ще се привличат чуждестранни студенти в Европа и ще се осигуряват на европейските студенти уменията, необходими за международна кариера.

При наличието на страни като Китай и Индия, които модернизират своите университети и увеличават усилия си за привличане на чуждестранни студенти, Европа трябва да положи повече усилия, за да остане привлекателна дестинация.

Европейската комисия призовава в своята стратегия за висшето образование DeutschEnglishfrançais към действия в 3 направления:

  • международен обмен на студенти и персонал;
  • подобряване на учебните програми и включване на международно измерение в тях, включително чрез електронно обучение;
  • сътрудничество, партньорства и изграждане на капацитет.

Данни за обучението в чужбина

Очаква се броят на студентите по света да се увеличи четири пъти от около 100 млн. през 2000 г. до 400 млн. през 2030 г. Броят на студентите, които отиват да учат в чужбина се увеличава със 7 % годишно (със значително нарастване в Китай, Индия и Южна Корея). Европа в момента привлича около 45 % от чуждестранните студенти.

С новата програма „Еразъм+“, която трябва да започне през януари 2014 г., броят на обмените на персонал и студенти ще се увеличи до 135 000 на година – със 100 000 повече, отколкото при настоящата програма „Еразмус Мундус“.

Международно измерение у дома

Интернационализирането обаче не трябва да е само в полза на по-малката част от студентите от ЕС – около 15 % – които учат в чужбина. Тези, които остават да следват в своята страна, трябва да се насърчават да изучават чужди езици, трябва да имат достъп до преподаватели с международен опит и да участват в международно сътрудничество чрез онлайн обучение.

Комисията също така насърчава университетите и колежите да изграждат партньорства в Европа и извън нея чрез съвместни проекти и онлайн курсове и да се справят с оставащите пречки пред програмите за съвместни и двойни образователни степени.

Чрез партньорствата ще се подпомогне взаимното признаване на квалификации, ще се привличат талантливи студенти и ще се увеличат житейския опит и шансовете за намиране на работа на завършилите в Европа студенти.

Всяка страна сама отговаря за реформирането на своята система за висше образование и включването на международно измерение в нея, като ЕС ще подкрепя този процес. Между 2014 и 2020 г. по програма „Еразъм+“ ще се инвестира в мобилност, съвместни образователни степени, международни партньорства и развитие на персонала.

Още за образованието и обучението в ЕС DeutschEnglishfrançais

Факти и цифри: Европейското висше образование в световен план DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки