Navigačný riadok

Videoprenos cez internet poskytuje ľuďom lepší výber televíznych programov a filmov. Ako by mala podľa vás postupovať EÚ a zabezpečiť prínos pre všetkých?

Stále viac divákov sleduje programy a filmy v televízii napojenej na internet, počítači, notebooku, tablete, smartfóne či hracej konzole. Vďaka tomu môžu sledovať čo, kde a kedy chcú.

Tradiční vysielatelia však tvrdia, že sú v nevýhode, pretože internetoví vysielatelia nepodliehajú rovnakým pravidlám a zákonnému dohľadu.

Komisia vzala na vedomie, že tu existuje problém. Je potrebný spoločný prístup zo strany EÚ, ktorý pomôže zabezpečiť spotrebiteľom lepšie služby, výber a spravodlivé ceny.

Pred tým, ako Komisia navrhne nové právne predpisy, by chcela spoznať vaše názory prostredníctvom verejnej konzultácie English – „Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet: rast, tvorba a hodnoty“. Až do konca augusta 2013 sa môžete vyjadriť k otázkam v diskusnom dokumente DeutschEnglishfrançais, v ktorom sú zahrnuté tieto témy:

  • pomoc vysielateľom v EÚ, aby sa stali konkurencieschopnejšími voči medzinárodným spoločnostiam (najmä so sídlom v USA);
  • zachovanie európskych hodnôt a zásad – sloboda médií, ochrana detí, prístup pre užívateľov s postihnutím atď.;
  • podpora spoločných noriem, čo umožní používateľom prístup k digitálnemu vysielaniu a audiovizuálnemu obsahu kdekoľvek v EÚ;
  • financovanie filmov, televíznych programov a audiovizuálneho obsahu;
  • verejná regulácia na posilnenie otvorenosti a rôznorodosti odvetvia.

Prechod na internetové vysielanie je predmetom diskusií v mnohých krajinách EÚ, ako aj v Európskom parlamente.

Jednotlivé diskusie by mohli viesť k prijatiu rôznych pravidiel v rámci EÚ, čo by utlmilo rast trhu a zabránilo poskytnutiu najlepšieho možného prístupu spotrebiteľom.

Z tohto dôvodu je logické prijať v blízkej budúcnosti spoločnú politiku EÚ. Komisia v súčasnosti nedáva prednosť žiadnej konkrétnej možnosti, ale pred predložením svojich návrhov ich všetky zváži. Jednou z možností je aktualizovať pravidlá EÚ týkajúce sa audiovizuálnych služieb English .

Paralelne s týmto Komisia nedávno otvorila súvisiace verejné konzultácie – jednu v oblasti slobody médií a pluralizmu English a ďalšiu o nezávislosti národných regulačných orgánov English v audiovizálnom sektore. Lehota na predkladanie pripomienok k týmto konzultáciám končí 14. júna 2013.

Viac o audiovizuálnych službách English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy