Navigācijas ceļš

Sabiedriskā apspriešana par apraides pakalpojumiem internetā - 25/04/2013

Attīstoties videomaterālu pārraidei internetā, cilvēkiem ir lielāka TV programmu un filmu izvēle. Dariet mums zināmu, ko domājat par ES pieeju, lai visi būtu ieguvēji.

Arvien vairāk cilvēku izvēlas skatīties programmas un filmas, izmantojot internetam pieslēgtus televizorus, galddatorus, klēpjdatorus, planšetdatorus, viedtālruņus un spēļu konsoles. Tādējādi viņi var skatīties to, ko viņi vēlas, kad viņi vēlas un kur viņi vēlas.

Tradicionālās raidorganizācijas apgalvo, ka jaunie tirgus dalībnieki ir izdevīgākā pozīcijā, jo interneta apraides pakalpojumiem nepiemēro tos pašus noteikumus un regulatīvo uzraudzību.

Komisija atzīst, ka problēma pastāv. Ir nepieciešama vienota ES pieeja — tāda, kura arī palīdz gādāt, lai patērētājiem būtu labāki pakalpojumi, lielāka izvēle un godīgas cenas.

Lai varētu sagatavot priekšlikumus, Komisija vēlas uzzināt jūsu viedokli. Tālab organizēta šī sabiedriskā apspriešana English – “Gatavojoties pilnībā konverģētai audiovizuālajai pasaulei: izaugsme, jaunrade un vērtības”. Līdz 2013. gada augustam varat sūtīt savus komentārus par jautājumiem, kas ieskicēti apspriešanas dokumentā DeutschEnglishfrançais. To vidū, piemēram, ir šādi:

  • kā palīdzēt ES raidorganizācijām, lai tās varētu labāk konkurēt ar starptautiskajām kompānijām (īpaši ASV uzņēmumiem);
  • kā aizsargājamas Eiropas vērtības un principi — plašsaziņas līdzekļu brīvība, bērnu aizsardzība, tas, ka pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem arī invalīdiem, u.c.;
  • kā sekmējami kopēji standarti, kas ļaus nodrošināt digitālo pārraižu un audiovizuālā satura pieejamību lietotājiem jebkur ES;
  • kā būtu finansējamas filmas, TV šovi un cita veida audiovizuālais saturs;
  • kas ir jāparedz regulējumā, lai tiktu sekmēta šīs nozares atvērtība un daudzveidība.

Internetā piedāvāto apraides pakalpojumu attīstību jau apspriež vairākās ES valstīs un Eiropas Parlamentā.

Dažādo diskusiju rezultātā ES pieņemtu pārmērīgi daudz dažādu noteikumu. Tas kaitētu tirgus izaugsmei, un klientiem nevarētu nodrošināt vislabāko piekļuvi, kāda vien iespējama.

Tālab steidzami ir vajadzīga kopēja ES politika. Nav neviena konkrēta risinājuma, kuru Komisija pašreiz atbalstītu. Komisija izskatīs visas iespējas un tikai tad nāks klajā ar saviem priekšlikumiem. Viena no iespējām ir atjaunināt ES noteikumus par audiovizuālajiem pakalpojumiem English .

Turklāt Komisija pavisam nesen ir sākusi vēl citas sabiedriskās apspriešanas par līdzīgu tematiku — vienu par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu English, otru par audiovizuālās jomas valsts regulatīvo iestāžu neatkarību English. Šīm apspriešanām komentārus varat iesniegt līdz 2013. gada 14. jūnijam.

Vēl par audiovizuālajiem pakalpojumiem English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites