Cosán nascleanúna

De bharr fís-sruthú ar líne tá rogha bhreise de chláir theilifíse agus de scannáin ar fáil – roinn bhur dtuairimí linn i dtaobh cur chuige AE le go mbainfidh gach duine leas as seo.

Tá i bhfad níos mó daoine anois ná riamh a roghnaíonn féachaint ar chláir agus ar scannáin ar líne, bíodh sin ar theilifíseáin atá nasctha leis an idirlíon, ar ríomhairí pearsanta, ar ríomhairí glúine, ar tháibléid, ar fhóin chliste agus ar chonsóil chluichí. Fágann sin gur féidir linn an rud atá uainn a fheiceáil, nuair a theastaíonn sé uainn agus aon áit a dteastaíonn sé uainn.

Deir na craoltóirí traidisiúnta go bhfuil siad faoi mhíbhuntáiste mór, agus nach mbíonn craoltóirí ar líne faoi cheangal ag na rialacha céanna ná ag an maoirseacht chéanna.

Tuigeann an Coimisiún go bhfuil fadhb ann. Teastaíonn cur chuige amháin san AE – a chinnteoidh go mbeidh seirbhísí níos fearr agus roghanna níos fearr ar fáil do chustaiméirí ar phraghas cóir.

Sula ndéanfaidh an Coimisiún tograí sa réimse seo, iarraimid oraibh bhur dtuairimí a roinnt linn trí chomhairliúchán poiblí English – "Ag ullmhú do shaol closamhairc iomlán comhtháite: fás, cruthú agus luachanna”. Beidh go dtí deireadh mhí Lúnasa 2013 agaibh le bhur dtuairimí a roinnt linn i dtaobh na gceisteanna atá sa phlépháipéar DeutschEnglishfrançais. Tugtar cur cíos ann ar na sainceisteanna a bheidh le scrúdú. Seo roinnt de na ceisteanna sin:

  • tacaíocht a thabhairt do chraoltóirí san AE dul san iomaíocht níos fearr le comhlachtaí idirnáisiúnta (go háirithe comhlachtaí sna Stáit Aontaithe)
  • seasamh le luachanna agus prionsabail na hEorpa – saoirse na meán, cosaint leanaí, sorochtaineacht d'úsáideoirí faoi mhíchumas, srl.
  • comhchaighdeáin a chur chun cinn le go mbeidh úsáideoirí in ann craoltaí digiteacha agus saothair chlosamhairc a úsáid aon áit san AE
  • maoiniú do scannáin, cláir theilifíse agus do shaothair eile chlosamhairc
  • rialáil phoiblí le tionscal craoltóireachta trédhearcach agus éagsúil a chothú.

Tá an t-athrú chuig craoltóireacht ar líne á phlé faoi láthair i roinnt tíortha san AE agus i bParlaimint na hEorpa.

De bharr díospóireachtaí éagsúla a bheith ar siúl tá baol ann go mbeidh rialacha éagsúla in úsáid ar fud an AE, rud a chuirfeadh bac ar fhás an mhargaidh sin agus nach mbeadh an teacht is fearr is féidir ag na custaiméirí ar na seirbhísí sin.

Is ciallmhaire, dá bhrí sin, beartas amháin a chur i bhfeidhm go luath san AE. Níl an Coimisiún i bhfabhar rogha ar leith faoi láthair, ach déanfaidh sé na deiseanna uile a scrúdú sula gcuirfidh sé a thograí le chéile. Rogha amháin atá ann rialacha an AE maidir le seirbhísí closamhairc English a thabhairt cothrom le dáta.

Sheol an Coimisiún comhairliúcháin phoiblí eile le déanaí a bhfuil baint acu leis an réimse seo – mar shampla saoirse agus iolrachas na meán English, nó neamhspleáchas na rialtóirí náisiúnta English san earnáil chlosamhairc. Is é an 14 Meitheamh 2013 an sprioc do thuairimí sna comhairliúcháin sin.

Breis eolais faoi sheirbhísí closamhairc English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links