Navigointipolku

EU luotaa näkemyksiä internet-televisiosta - 25/04/2013

Internetin virtausvideot ovat laajentaneet kuluttajien saatavilla olevien mediasisältöjen, televisio-ohjelmien ja elokuvien valikoimaa. Komissio haluaa nyt kuulla mielipiteitä siitä, miten näille markkinoille voitaisiin luoda yhteiset toimintalinjat.

Yhä useammat eurooppalaiset seuraavat suosikkiohjelmiaan ja -elokuviaan internetissä missä ja milloin haluavat. Mediasisältöjen katseluun käytettävään laajaan välinevalikoimaan kuuluvat mm. internet-valmiit televisiot, tietokoneet, sylimikrot, taulutietokoneet, älypuhelimet ja pelikonsolit.

Perinteisen lähetystoiminnan harjoittajien mukaan internet-lähetyksiä tarjoavat uudet toimijat ovat epäoikeutetusti paremmassa kilpailuasemassa, koska niihin ei sovelleta samoja sääntöjä ja valvontaa.

Komissio haluaa nyt keskustella mediamarkkinoiden muutoksesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Sen mielestä EU:n mediamarkkinoille on luotava yhteiset pelisäännöt, jotka takaisivat kuluttajille entistä paremmat palvelut ja laajemman mediasisältöjen valikoiman kohtuulliseen hintaan.

Ennen ehdotusten laatimista komissio haluaa nyt kuulla eri tahojen mielipiteitä julkisessa kuulemisessa English , jonka pohjana on 24.4. hyväksytty vihreä kirja DeutschEnglishfrançais ”Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan: kasvu, luominen ja arvot”. Sidosryhmät ja yleisö voivat esittää näkemyksiään vihreässä kirjassa esitetyistä kysymyksistä elokuun 2013 loppuun mennessä. Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Miten voidaan luoda olosuhteet, jotka auttavat EU:n tv-lähetystoiminnan harjoittajia vastaamaan kansainväliseen, etenkin Yhdysvalloista tulevaan, kilpailuun?
  • Miten suojellaan eurooppalaisia arvoja ja mediamarkkinoiden periaatteita? Tähän liittyviä kysymyksiä ovat mm. tiedotusvälineiden vapauden suojaaminen, lasten suojeleminen ja esteettömyys vammaisten käyttäjien kannalta.
  • Miten voidaan edistää yhteisiä standardeja, jotta kuluttajat voisivat seurata digitaalisia lähetyksiä ja erilaisia audiovisuaalisia sisältöjä samalla tavoin kaikkialla EU:ssa?
  • Miten muutokset vaikuttavat elokuvien, televisio-ohjelmien ja muun sisällön rahoitukseen?
  • Miten julkinen sääntely voitaisiin toteuttaa niin, että se edistää avointa ja monipuolista ohjelmatarjontaa?

Erilaisten mediasisältöjen lähettämisestä internetin välityksellä käydään jo vilkasta keskustelua useissa EU-maissa ja Euroopan parlamentissa.

Eri EU-maissa hajallaan käytävä keskustelu voi johtaa kirjavaan joukkoon erilaisia sääntöjä, mikä heikentäisi markkinoiden kasvua ja kuluttajille tarjottavien palvelujen laatua.

Tämän vuoksi komissio haluaa alalle yhteiseen EU-politiikkaan perustuvat pelisäännöt. Se ei ota vielä kantaa mahdollisiin toimintavaihtoehtoihin, vaan aikoo tarkastella kaikkia mahdollisuuksia ennen ehdotusten tekemistä. Yhtenä vaihtoehtona on audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin English ajantasaistaminen.

Komissio on äskettäin käynnistänyt julkisia kuulemisia myös tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta English ja audiovisuaalialan sääntelyelinten riippumattomuudesta English. Niihin voi lähettää näkemyksiä 14.6. saakka.

Audiovisuaaliset mediapalvelut – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä