Navigatsioonitee

Internetiülekanded – avalik konsultatsioon - 25/04/2013

Internetis kättesaadavad voogvideod pakuvad inimestele teleprogrammide ja filmide osas suuremat valikut. Vajame teie arvamust ELi lähenemisviisi kohta, et kasu saaksid kõik.

Üha rohkem inimesi vaatab teleprogramme ja filme oma internetiga ühendatud televiisoris, laua-, süle- või tahvelarvutis, nutitelefonis ja mängukonsoolis. Nii saavad nad vaadata seda, mida tahavad, ükskõik kus ja millal.

Kuid tavapärased ringhäälinguorganisatsioonid on arvamusel, et see ei ole nende suhtes õiglane, väites, et internetiülekannetega tegelevate organisatsioonide suhtes ei kehti samad eeskirjad ega regulatiivne järelevalve.

Komisjon tunnistab probleemi olemasolu. Vaja on ühist ELi lähenemisviisi, mis aitaks tarbijatele pakkuda paremaid ning suuremat valikut õiglase hinnaga teenuseid.

Enne ettepanekute tegemist küsib komisjon teie arvamust avaliku konsultatsiooni English raames, mille pealkirjaks on „Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused”. Teil on aega kuni käesoleva aasta augusti lõpuni, et esitada märkusi küsimuste kohta, mis on tõstatatud aruteludokumendis DeutschEnglishfrançais, mis sisaldab kaalumist vajavaid teemasid. Nende hulgas on näiteks järgmised:

  • aidata kaasa ELi ettevõtjate konkurentsivõimele võrreldes rahvusvaheliste (eriti Ameerika Ühendriikide) ettevõtjatega;
  • Euroopa väärtuste ja põhimõtete kaitsmine (nt meediavabadus, lastekaitse, puudega kasutajate juurdepääs) jne;
  • ühiste standardite edendamine, et kasutajatel oleks juurdepääs digiülekannetele ja audiovisuaalsisule mis tahes asukohast ELis;
  • filmide, teleprogrammide ja muu sisu rahastamine;
  • avalik reguleerimine, et toetada avatud ja mitmekesist ringhäälingusektorit.

Internetiülekannetele ülemineku teemat on juba arutatud mitmes ELi liikmesriigis ja Euroopa Parlamendis.

Erinevate arutelude tulemuseks võivad olla väga erinevad eeskirjad ELis. See pärsib turu kasvu ning selle tulemusel puudub tarbijatel parim võimalik juurdepääs.

Seepärast on arukas kehtestada asjaomases valdkonnas kiiresti ühine ELi poliitika. Komisjon ei eelista praegu ühtegi konkreetset valikuvõimalust, vaid kaalub enne ettepanekute tegemist kõiki olemasolevaid variante. Üheks võimaluseks oleks ajakohastada audiovisuaalmeedia teenuseid English käsitlevaid ELi eeskirju.

Samuti käivitas komisjon hiljuti seonduvad avalikud konsultatsioonid – ühe meediavabaduse ja -pluralismi English ning teise audiovisuaalsektori riiklike reguleerivate asutuste sõltumatuse English kohta. Nende mõlema kohta saab märkusi esitada kuni 14. juunini 2013.

Lugege täiendavalt audiovisuaalmeedia teenuste kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad