Sti

Med videostreaming på nettet har folk fået langt flere tv-programmer og film at vælge imellem – lad os høre, hvad du mener, EU bør gøre, for at det kan gavne os alle.

Flere og flere vælger at se tv-programmer og film på deres internetopkoblede fjernsyn, computer, bærbare, tavle-pc, smartphone og spillekonsol. Så kan de se, hvad de vil, når de vil, og hvor de vil.

Men de gamle radio- og tv-stationer føler sig urimeligt behandlet, fordi udbyderne på nettet ikke er underlagt de samme regler og den samme kontrol.

Kommissionen erkender, at der er et problem. Der er behov for en fælles EU-tilgang – som også hjælper forbrugerne med bedre service og større udbud til rimelige priser.

Inden Kommissionen udarbejder forslag, vil den høre din mening i en offentlig høring English – "Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier". Frem til slutningen af august 2013 kan du kommentere spørgsmålene i debatoplægget DeutschEnglishfrançais, som skitserer de emner, der skal overvejes. Det drejer sig om:

  • at hjælpe radio- og tv-stationer i EU med at klare sig bedre i konkurrencen med internationale selskaber (især fra USA)
  • at forsvare europæiske værdier og principper – mediefrihed, beskyttelse af børn, adgang for handicappede m.m.
  • at arbejde for fælles standarder, så brugerne kan få adgang til digitale udsendelser og indhold hvor som helst i EU
  • finansiering af film, tv-programmer og andet indhold
  • offentlig regulering for at skabe en åben og alsidig radio- og tv-sektor.

Overgang til radio- og tv-udsendelse via nettet drøftes allerede i flere lande og i Europa-Parlamentet.

De forskellige debatter kan føre til et kludetæppe af forskellige regler i EU, hvilket vil lægge en dæmper på markedsudviklingen og ikke give forbrugerne den bedste mulige adgang.

Derfor giver det god mening at få en fælles EU-politik på plads snart. Kommissionen går ikke ind for én bestemt løsning her og nu, men vil overveje alle muligheder, inden den fremsætter forslag. Én mulighed er at ajourføre EU-reglerne for audiovisuelle tjenester English .

Sideløbende hermed har Kommissionen desuden allerede lanceret lignende offentlige høringer – en om mediepluralisme og -frihed English og en anden om nationale myndigheders uafhængighed English i den audiovisuelle sektor. Fristen for at deltage i disse høringer er den 14. juni 2013.

Mere om audiovisuelle tjenester English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links