Navigačný riadok

Blahoželáme najlepším mladým prekladateľom EÚ za rok 2012! - 11/04/2013

Logo s nápisom „2012/2013 Juvenes Translatores“ © EÚ

Dvadsaťsedem víťazov výročnej prekladateľskej súťaže EÚ si dnes v Bruseli prevezme ocenenia.

Symbolicky s nastupujúcou jarou sa dnes v Bruseli stretne 27 víťazov výročnej súťaže Juvenes Translatores organizovanej Európskou komisiou.

Ocenenie a certifikát za najlepší preklad za danú krajinu víťazom osobne odovzdá komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová Následne sa stretnú s prekladateľmi z Komisie, ktorí pripravili originály prekladových textov a hodnotili súťažné preklady.

Víťazi boli vybraní spomedzi 3 300 žiakov stredných škôl zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa zúčastnili súťaže v novembri 2012. Súťažiaci mali dve hodiny na preloženie textu z úradného jazyka EÚ do iného úradného jazyka podľa ich výberu.

Texty na preklad sa zameriavali na solidaritu medzi generáciami, ktorá bola témou európskeho roku 2012. V jednom texte išlo napr. o to, ako mladí ľudia učia starších používať počítač, v inom zase, ako starší ľudia dávajú deťom hodiny dejepisu.

Súťaž bola skutočne multilingválna a preklady zahŕňali 138 jazykových kombinácií vrátane takých neobvyklých ako napr. slovinčina – švédčina, holandčina – poľština či portugalčina – fínčina. Víťazi pokryli aj značné spektrum jazykovej rozmanitosti – 11 ich prekladalo z angličtiny, 5 z francúzštiny, 5 zo španielčiny, 4 z nemčiny, 1 z estónčiny a 1 z írčiny.

Juvenes Translatores je súťaž v preklade pre 17-ročných žiakov škôl vo všetkých krajinách EÚ. Jej cieľom je propagovať výučbu cudzích jazykov v Európe a prekladanie ako možnú profesiu. Súťaž, ktorá sa prvýkrát organizovala v roku 2007, sa stáva čoraz populárnejšou. Vvytvorila si vlastnú sieť, ktorá umožňuje žiakom, učiteľom a odborníkom komunikovať cez Facebook English, Twitter a blog.

Vstupom Chorvátska do EÚ sa chorvátčina stane 24. úradným jazykom a ďalší ročník súťaže, ktorý sa začne v septembri, bude po prvýkrát otvorený aj pre žiakov tejto krajiny.

Viac o preklade a Európskej únii DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy