Sökväg

EU stöder kreativitet - 01/10/2012

Nytt förslag ska ge de kulturella och kreativa sektorerna ökad konkurrenskraft, fler jobb och högre tillväxt.

Övergången till digital teknik, globaliseringen och nya konsumtionsmönster är något av det som den kreativa sektorn brottas med idag.

Många kreativa företag har till exempel svårt att locka till sig de investeringar som behövs för att satsa på digital teknik – en förutsättning för lägre produktionskostnader och nya marknader.

Kommissionen föreslår därför flera åtgärder English för att hjälpa den kreativa sektorn, både nationellt och på EU-nivå. Man vill till exempel främja kompetensutveckling och bidra med investeringar.

Hjälpen är nödvändig i den ekonomiska krisen. Upp till 8,5 miljoner människor arbetar inom den kreativa sektorn, dvs. med arkitektur, konsthantverk, kulturarv, design, festivaler, mode, film, musik, scen- och bildkonst, böcker, radio och tv.

De står för upp till 4,5 procent av EU:s BNP och bidrar i hög grad till andra industrier där innovation allt oftare drivs av kreativitet och design.

Direkta insatser

Kommissionen uppmanar EU-länderna att inrikta sig på kompetensutveckling och finansiering. De bör också främja konkurrenskraften, öka exporten och stärka banden till andra industrier.

På EU-nivå vill kommissionen använda de 1,8 miljarder euro som anslagits till nästa Kreativa Europa-program DeutschEnglishfrançais (2014–2020) och andra befintliga medel. De föreslagna åtgärderna ska

  • främja företagande genom att minska byråkratin för småföretagen, som står för en stor del av den kulturella och kreativa sektorn
  • integrera EU:s digitala marknad, till exempel genom en gemensam strategi för att skydda immateriella rättigheter och minska antalet förfalskade varor som säljs på nätet
  • främja nätverkande och utbyte av god affärssed i Europa
  • garantera banklån för att underlätta finansieringen för kreativa företag och organisationer
  • stödja åtgärder för att öka publiken, testa företagsmodeller och öka den internationella exporten
  • finansiera utbildning, t.ex. genom EU:s program Erasmus för alla DeutschEnglishfrançais
  • använda befintliga medel för att öka kulturens bidrag till regional och lokal utveckling, både i städerna och på landsbygden.

Läs mer om EU:s kulturstöd DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar