Navigačný riadok

Nový plán na podporu rastu a zamestnanosti v európskych kultúrnych a tvorivých odvetviach a zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

Prechod na digitalizáciu, globalizácia a meniace sa správanie spotrebiteľov patria medzi problémy, ktorým dnes čelia kultúrne a tvorivé odvetvia.

Príkladom sú spoločnosti, ktoré majú problém prilákať investície potrebné na nákup nových technológií. Tie sú zasa kľúčom k zníženiu výrobných nákladov a prístupu na nové trhy.

Komisia navrhuje celý rad opatrení English na národnej a celoeurópskej úrovni, ktoré majú pomôcť pri podpore rozvoja zručností a poskytovania investícií.

Pomoc má zmysel práve v čase hospodárskej krízy v Európe. Tvorivé odvetvia, ktoré zahŕňajú architektúru, umelecké remeslá, kultúrne dedičstvo, dizajn, festivaly, módu, filmy, hudbu, scénické a výtvarné umenie, knižnice, vydavateľstvá, rozhlas a televíziu zamestnávajú až 8,5 milióna občanov EÚ.

Predstavujú takmer 4,5 % HDP EÚ a významne prispievajú k iným odvetviam priemyslu, v ktorých je inovácia stále viac poháňaná tvorivosťou a dizajnom.

Priama akcia

Komisia vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na zlepšenie zručností a prístupu k financovaniu, podporu konkurencieschopnosti, rozširovanie vývozu a posilnenie väzieb s ostatnými priemyselnými odvetviami.

Komisia navrhuje v rámci EÚ strategicky využívať prostriedky vo výške 1,8 miliardy EUR vyčlenené na program Tvorivá Európa DeutschEnglishfrançais (2014 – 2020) a iné existujúce fondy. Plány zahŕňajú:

  • podporu súkromného podnikania znížením byrokracie pre malé podniky, ktoré predstavujú veľkú časť subjektov podnikajúcich v sektore tvorivých odvetví;
  • integrovanie digitálneho trhu EÚ, napr. pomocou spoločného prístupu v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a obmedzením množstva falšovaného tovaru, ktorý sa predáva cez internet;
  • podporu spolupráce a spoločného využívania osvedčených obchodných postupov v celej Európe;
  • záruky za bankové úvery pre tvorivé spoločnosti a organizácie s cieľom uľahčiť ich prístup k financovaniu;
  • podporné opatrenia na pomoc pri budovaní diváckej základne, skúšobné modely podnikania a zvýšenie medzinárodného vývozu;
  • poskytovanie finančných prostriedkov na vzdelávanie a odbornú prípravu, napríklad prostredníctvom programu EÚ Erasmus pre všetkých DeutschEnglishfrançais ;
  • využívanie existujúcich fondov, ktoré zvýšia podiel kultúry na regionálnom a miestnom rozvoji v mestských aj vidieckych oblastiach.

Viac o podpore EÚ pre kultúru DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy