Navigācijas ceļš

Stratēģija radošo nozaru attīstībai - 01/10/2012

Jauns plāns, kā palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm kļūt konkurētspējīgākām, panākt jaunu darbavietu rašanos un izaugsmi.

Šobrīd rūpniecība saskaras ar daudziem izaicinājumiem, — tai ir jāpāriet uz digitālajām tehnoloģijām un jāpielāgojas globalizācijai un mainīgajām patērētāju vajadzībām.

Radošo nozaru uzņēmumiem, piemēram, ir problēmas piesaistīt ieguldījumus, kuri ir nepieciešami, lai ieviestu digitālās tehnoloģijas, kas ļauj samazināt ražošanas izmaksas un apgūt jaunus tirgus.

Komisija ierosina vairākus pasākumus English , lai gādātu par valstu un ES mēroga palīdzību, kas tostarp paredz prasmju attīstīšanu un investīciju nodrošināšanu.

Laikā, kad Eiropa pārdzīvo ekonomisko krīzi, ir vajadzīgs atbalsts. Turpat 8,5 miljoni cilvēku darbojas tādās kultūras dzīves nozarēs kā arhitektūra, daiļamatniecība, kultūras mantojums, dizains, festivāli, mode, kinomāksla, mūzika, izpildītājmāksla un vizuālās mākslas, bibliotēkas, izdevējdarbs, radio un televīzija.

Tie rada turpat 4,5 % ES IKP, un to ieguldījums citās nozarēs, kur inovācijas pamatā ir radošums un dizains, ir liels.

Tieša rīcība

Komisija aicina ES valstis pievērsties prasmju attīstīšanai, finanšu pieejamības nodrošināšanai, gādājot par konkurētspēju, eksportu un to, lai tiktu nostiprināti sakari ar citām nozarēm.

Komisija ierosina ES līmenī radoši izmantot nākamajai programmai “Radošā Eiropa” DeutschEnglishfrançais (2014-2020) atvēlētos 1,8 miljardus eiro un citus pieejamos līdzekļus. Plānā paredzēts:

  • veicināt uzņēmējdarbību, mazinot birokrātiju mazajiem uzņēmumiem, kuri ir radošo nozaru pamats;
  • apvienot ES digitālo tirgu, piemēram, īstenojot vienotu pieeju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā un samazinot internetā pārdodamo viltoto preču daudzumu;
  • visā Eiropā veicināt sadarbības tīklu veidošanu un dalīšanos informācijā par labu uzņēmējdarbības praksi;
  • nodrošināt bankas aizdevumu garantijas, lai atvieglinātu finanšu pieejamību radošajiem uzņēmumiem un organizācijām;
  • īstenot atbalsta pasākumus, lai palīdzētu paplašināt mērķgrupu jeb klientu kopumu, izmēģināt uzņēmējdarbības modeļus un izvērst eksportu;
  • paredzēt līdzekļus izglītībai un apmācībai, tādus kā tie, kurus piedāvā ES programma “Erasmus visiem” DeutschEnglishfrançais ;
  • izmantot esošo līdzekļu veidus, lai nostiprinātu kultūras ieguldījumu reģionu un pašvaldību, pilsētu un lauku rajonu attīstībā.

Vēl par ES atbalstu kultūrai DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites