Naršymo kelias

Kūrybos pramonės strategija - 01/10/2012

Naujas Europos kultūros ir kūrybos pramonės konkurencingumo didinimo, daugiau darbo vietų šiuose sektoriuose kūrimo ir jų augimo planas.

Šie pramonės sektoriai šiandien susiduria su tokiais uždaviniais, kaip perėjimas prie skaitmeninių technologijų, globalizacija, kintantis vartotojų elgesys ir kt.

Pavyzdžiui, kūrybos sektoriaus įmonėms sunku pritraukti investicijų, reikalingų norint naudotis skaitmeninėmis technologijomis, o tai labai svarbu siekiant mažinti gamybos sąnaudas ir patekti į naujas rinkas.

Komisija siūlo priemonių English , kurios padėtų tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis. Be kita ko, tai įgūdžių ugdymo bei investicijų skatinimo priemonės.

Pagalba ypač reikalinga Europai neišbrendant iš ekonomikos krizės. Kūrybos sektoriuje, kuriam priklauso architektūra, dailieji amatai, kultūros paveldas, dizainas, festivaliai, mada, kinas, muzika, scenos ir vaizduojamieji menai, bibliotekos, leidyba, radijas ir televizija, dirba beveik 8,5 mln. žmonių.

Jie sukuria iki 4,5 % ES BVP ir jų indėlis reikšmingas kitiems sektoriams, kuriuose kūrybingumas ir dizainas vis labiau skatina inovacijas.

Tiesioginiai veiksmai

Komisija ragina ES šalis daugiausia dėmesio skirti įgūdžių tobulinimui, finansavimo galimybių gerinimui, konkurencingumo didinimui, eksporto plėtrai ir ryšių su kitais sektoriais stiprinimui.

ES lygmeniu Komisija siūlo strategiškai panaudoti 1,8 mlrd. eurų, atidėtų kitai Kūrybingos Europos programai DeutschEnglishfrançais (2014–2020 m.), ir kitas esamas lėšas. Planai:

  • skatinti verslumą mažinant biurokratines kliūtis mažosioms įmonėms, kurios sudaro didelę kultūros ir kūrybos sektoriaus dalį;
  • integruoti ES skaitmeninę rinką, pavyzdžiui, laikantis bendro požiūrio į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir pasiekiant, kad internetu būtų parduodama mažiau padirbtų prekių;
  • skatinti megzti ryšius ir dalytis verslo praktika visoje Europoje;
  • garantuoti bankų paskolas siekiant sudaryti daugiau galimybių kūrybos sektoriaus įmonėms ir organizacijoms gauti finansavimą;
  • remti priemones, kuriomis būtų padedama plėsti auditoriją, išbandomi verslo modeliai ir daugiau eksportuojama tarptautiniu mastu;
  • teikti lėšų švietimui ir mokymui, pavyzdžiui, vykdant ES programą „Erasmus visiems DeutschEnglishfrançais “;
  • panaudoti įvairias esamas lėšas siekiant, kad kultūra būtų labiau prisidedama prie regionų ir vietos vystymosi tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse.

Plačiau apie ES paramą kultūrai DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos