Cosán nascleanúna

Straitéis chruthaitheach - 01/10/2012

Plean nua a chuirfidh le hiomaíochas thionscail chultúrtha agus chruthaitheacha na hEorpa, rud a threiseoidh le poist agus fás.

I measc na ndúshlán atá os comhair an tionscail inniu, tá malartú go teicneolaíochtaí digiteacha, domhandú agus iompraíocht na dtomhaltóirí a bheith ag athrú.

Mar shampla, is deacair do ghnóthais chruthaitheacha an infheistíocht a mhealladh a bheidh riachtanach le glacadh le teicneolaíochtaí digiteacha – rud is eochair le costais an táirgthe a ísliú agus le margaí nua a rochtain.

Tá sraith beart English á moladh mar chabhair ag an gCoimisiún, lena n-áirítear forbairt scileanna a chur chun cinn agus infheistíocht a chur ar fáil, ag na leibhéil náisiúnta agus AE araon.

Tá ciall le cabhrú agus an Eoraip i lár géarchéime geilleagraí. Tá thart ar 8.5 milliún duine ag obair san earnáil chruthaitheach, lena n-áirítear ailtireacht, ceirdeanna ealaíne, oidhreacht chultúrtha, dearadh, féilte, faisean, scannánaíocht, ceol, na healaíona físe agus reacaireachta, leabharlanna, foilsitheoireacht, raidió agus teilifís.

Is ionann iad agus suas le 4.5% d'OTI an AE agus is mór a dtionchar ar thionscail eile, áit a mbíonn gá le cruthaitheacht agus dearadh chun nuáil a spreagadh.

Bearta díreacha

Tá an Coimisiún ag iarraidh ar thíortha an AE díriú ar scileanna agus ar rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú, rud a chuirfidh le cumas iomaíochta, a mhéadóidh onnmhairithe agus a neartóidh naisc le tionscail eile.

Ag leibhéal an AE, molann an Coimisiún go n-úsáidfí go straitéiseach an €1.8 billiún a cuireadh in áirithe don chéad Chlár um Eoraip Chruthaitheach DeutschEnglishfrançais (2014-2020) agus cistí eile atá ann cheana. I measc na bpleananna tá:

  • fiontraíocht a chothú trí rómhaorlathas a laghdú do mhionghnóthais, ar cuid mhór den earnáil chultúrtha agus chruthaitheach iad
  • margadh digiteach a chomhtháthú, mar shampla, trí chur chuige coiteann le cearta maoine intleachtúla a chosaint agus le líon na n-earraí góchumtha a dhíoltar tríd an Idirlíon a laghdú
  • líonraíocht agus roinnt na ndea-chleachtas gnó a chur chun cinn ar fud na hEorpa
  • iasachtaí bainc a ráthú le rochtain ar mhaoiniú a éascú do ghnóthais agus d'eagraíochtaí cruthaitheacha
  • tacú le bearta le lucht féachana a mhéadú, le samhlacha gnó a thástáil agus le cur le honnmhairithe idirnáisiúnta
  • maoiniú a chur ar fáil don oideachas agus d'oiliúint, amhail trí chlár Erasmus do Chách DeutschEnglishfrançais an AE.
  • réimse cistí atá ann cheana a úsáid le cion an chultúir don fhorbairt réigiúnach agus áitiúil a mhéadú, sna cathracha agus faoin tuath araon.

Tuilleadh eolais ar thacaíocht an AE don chultúr DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links