Navigointipolku

Tukea luoville aloille - 01/10/2012

Uudella strategialla edistetään kulttuurialan ja luovien alojen kilpailukykyä ja kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia.

Digitalisoituminen, globalisaatio ja kulutustottumusten muutokset ovat tuoneet uusia haasteita kulttuurialalle ja luoville aloille.

Luovan alan yrityksillä on esimerkiksi vaikeuksia saada rahoitusta, jota ne tarvitsisivat digitaalitekniikan käyttöönottoon. Tekniikan avulla ne voisivat alentaa tuotantokustannuksia ja päästä uusille markkinoille.

Komissio esittääkin nyt toimenpidekokonaisuutta English , jonka avulla voitaisiin tukea kulttuurialaa ja luovia aloja niin koko EU:n tasolla kuin jäsenmaissakin mm. kehittämällä alan osaamista ja parantamalla rahoituksen saatavuutta.

Tukea tarvitaan erityisesti nyt, kun talouskriisi jatkuu Euroopassa. Luovilla aloilla, joita ovat mm. arkkitehtuuri, taidekäsityö, kulttuuriperintö, muotoilu, festivaalit, muoti, elokuva, musiikki, esittävät ja kuvataiteet, kirjastot, julkaisutoiminta, radio ja televisio, työskentelee jopa 8,5 miljoonaa ihmistä.

Näiden alojen osuus EU:n BKT:stä on n. 4,5 %, ja niillä on suuri merkitys myös muille aloille, joiden innovoinnissa luovuudella ja designilla on entistäkin keskeisempi sija.

Tukitoimet

Komissio peräänkuuluttaa EU-mailta toimia, joilla edistettäisiin alan osaamista, rahoituksen saatavuutta, kilpailukykyä, vientiä ja parempia yhteyksiä muihin toimialoihin.

EU:n tasolla komissio haluaa kohdentaa alojen käyttöön 1,8 miljardia euroa tulevasta Luova Eurooppa -ohjelmasta DeutschEnglishfrançais (2014–2020) sekä lisärahoitusta muistakin lähteistä. Pyrkimyksenä on mm.

  • tukea yrittäjyyttä vähentämällä byrokratiaa erityisesti pienyrityksiltä, joiden osuus alan yrityksistä on suuri
  • kehittää EU:n digitaalisia markkinoita esimerkiksi yhdenmukaistamalla teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja pyrkimällä vähentämään internetissä tapahtuvaa väärennösten myyntiä
  • edistää verkostoitumista ja hyvien toimintatapojen levittämistä Euroopassa
  • helpottaa pankkilainojen saantia takausten avulla ja näin parantaa luovan alan yritysten ja organisaatioiden rahoituksen saantia
  • tukea toimia, joilla parannetaan alan valmiuksia saavuttaa uusia yleisöjä, testataan liiketoimintamalleja ja lisätään kansainvälistä vientiä
  • rahoittaa esim. Yhteinen Erasmus DeutschEnglishfrançais -ohjelmassa tarjottavaa alan koulutusta
  • lisätä olemassa olevien varojen tuella kulttuurialan panosta paikallisen ja alueellisen kehittämisen hyväksi sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Lisätietoa EU:n tuesta kulttuurialalle DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä