Navigatsioonitee

Loov srateegia - 01/10/2012

Uus kava Euroopa kultuuri- ja loomemajanduse konkurentsivõime suurendamiseks, et luua töökohti ja edendada majanduskasvu.

Euroopa kultuuri- ja loomesektor seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, nagu üleminek digitaaltehnoloogiale, üleilmastumine ja muutuv tarbijakäitumine.

Loomeettevõtjatel on raske meelitada ligi investeeringuid digitaaltehnoloogia kasutuselevõtuks, mis on tootmiskulude vähendamise ja uutele turgudele sisenemise eelduseks.

Komisjon on teinud ettepaneku meetmete English kohta, mille eesmärk on aidata sektorit nii riiklikul kui ka ELi tasandil, edendades muu hulgas oskuste arendamist ning võimaldades rahastamist.

Ajal, mil Euroopa vaevleb majanduskriisis, on selline abi mõttekas. Loomesektoris, mis hõlmab arhitektuuri, kunstkäsitööd, kultuuripärandit, disaini, festivale, moodi, filmikunsti, muusikat, kujutavat ja lavakunsti, raamatukogusid, kirjastamist, raadiot ja televisiooni, töötab kuni 8,5 miljonit inimest

Nad annavad kuni 4,5% Euroopa Liidu SKP-st ning olulise panuse teiste tööstusharude arengusse, kus innovatsiooni juhib üha enam loovus ja disain.

Otsesed meetmed

Komisjon kutsub ELi liikmesriike üles keskenduma oskuste täiustamisele, rahastamise kättesaadavusele, konkurentsivõime suurendamisele, ekspordi laiendamisele ning tihedamate sidemete loomisele teiste sektoritega.

ELi tasandil on komisjonil kavas kasutada strateegiliselt 1,8 miljardit eurot, mis on eraldatud uuele programmile Loov Euroopa DeutschEnglishfrançais (2014–2020), ning muid olemasolevaid vahendeid. Strateegia näeb ette järgmist:

  • ettevõtluse edendamine, vähendades bürokraatiat väikeettevõtjate jaoks, kes moodustavad suure osa kultuuri- ja loomesektorist;
  • ELi digitaalturu integreerimine, võttes näiteks kasutusele ühise lähenemisviisi intellektuaalomandi õiguste kaitse valdkonnas ning vähendades Internetis müüdavate võltsitud toodete hulka;
  • heade ettevõtlustavade jagamise ja võrgustike loomise edendamine Euroopas;
  • pangalaenude tagamine, et lihtsustada loomeettevõtjate ja -organisatsioonide juurdepääsu rahastamisvõimalustele;
  • publiku arendamise, ärimudelite katsetamise ja rahvusvahelise ekspordi suurendamise meetmete toetamine;
  • hariduse ja koolituse rahastamine, näiteks ELi programmi „Erasmus kõigile” DeutschEnglishfrançais kaudu;
  • mitmete olemasolevate rahastamisvahendite kasutamine, et suurendada kultuuri panust piirkondlikku ja kohalikku arengusse nii linna- kui ka maapiirkondades.

Kuidas EL toetab kultuuri – lisateave DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad