Διαδρομή πλοήγησης

Μια στρατηγική για τη δημιουργία - 01/10/2012

Νέο σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

Η στροφή στις ψηφιακές τεχνολογίες, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργίας έχουν π.χ. δυσκολία να προσελκύσουν τις επενδύσεις που χρειάζονται για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων English στήριξης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στα οποία περιλαμβάνονται η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η διευκόλυνση των επενδύσεων.

Στη σημερινή φάση οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη, η βοήθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έως και 8,5 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον τομέα της δημιουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική χειροτεχνία, την πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, τα φεστιβάλ, τη μόδα, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τις τέχνες του θεάματος και τις εικαστικές τέχνες, τις βιβλιοθήκες, τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ο τομέας αυτός αποδίδει έως και το 4,5% του ΑΕΠ της ΕΕ και συμβάλλει ουσιαστικά σε άλλους τομείς στους οποίους η δημιουργικότητα και ο σχεδιασμός προάγουν την καινοτομία.

Άμεσα μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις χώρες της ΕΕ να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στην επέκταση των εξαγωγών και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διαφόρων τομέων.

Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν με στρατηγικό τρόπο τα 1,8 δισ. που προορίζονται για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» DeutschEnglishfrançais (2014-2020), καθώς και άλλα διαθέσιμα κονδύλια. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

  • η προώθηση της επιχειρηματικότητας με μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρές επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας
  • η ενσωμάτωση της ψηφιακής αγοράς, π.χ. με την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον περιορισμό των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης που πωλούνται μέσω Διαδικτύου
  • η προώθηση της δικτύωσης και η ανταλλαγή πετυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη
  • η εγγυοδοσία τραπεζικών δανείων ώστε να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση στη χρηματοδότηση δημιουργικών επιχειρήσεων και οργανισμών
  • μέτρα στήριξης για την προσέλκυση ακροατηρίου, τη δοκιμή επιχειρηματικών μοντέλων και την αύξηση των εξαγωγών στις διεθνείς εξαγωγές
  • η παροχή χρηματοδότησης για εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος της ΕΕ «Erasmus για όλους» DeutschEnglishfrançais
  • η χρήση διαφόρων διαθέσιμων κονδυλίων για να αυξηθεί η συμβολή του πολιτισμού στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Περισσότερα για τη στήριξη της ΕΕ στον πολιτισμό DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι