Sti

En kreativ strategi - 01/10/2012

Ny plan skal hjælpe EU's kulturelle og kreative sektorer med at blive mere konkurrencedygtige og skabe job og vækst.

Ny digital teknologi, globalisering og ændrede forbrugsmønstre – det er nogle af de største udfordringer, som de kulturelle og kreative sektorer står over for i dag.

Kreative virksomheder kan f.eks. have svært ved at tiltrække de nødvendige investeringer for at få fod på den digitale teknologi. Og det er nøglen til lavere produktionsomkostninger og nye markeder.

Derfor foreslår Kommissionen nu en række tiltag English , der skal hjælpe til med at få udviklet de nødvendige kompetencer og skaffe investeringer både nationalt og på EU-plan.

Netop nu, hvor EU er midt i en økonomisk krise, er det logisk at træde til. Næsten 8,5 millioner mennesker arbejder i den kreative sektor, som bl.a. tæller arkitektur, kunsthåndværk, kulturarv, design, festivaler, mode, film, musik, sceneværker og visuel kunst, arkiver og biblioteker, forlagsvirksomhed samt radio og tv.

De kulturelle og kreative sektorer tegner sig for op mod 4,5 % af EU's BNP og yder et væsentligt bidrag til andre sektorer, hvor kreativitet og design i stigende grad er drivkraften bag innovation.

Rent konkret

Kommissionen opfordrer EU-landene til at fokusere på at udvikle kompetencer, give adgang til finansiering, forbedre konkurrenceevnen, øge eksporten og styrke forbindelserne til andre sektorer.

På EU-plan foreslår Kommissionen målrettet brug af de 1,8 milliarder euro, der er øremærket til det næste program for "Et kreativt Europa DeutschEnglishfrançais " (2014-2020), og andre eksisterende midler. Kommissionen vil bl.a.:

  • hjælpe iværksættere ved at mindske bureaukratiet for små virksomheder, der tegner sig for en stor del af den kulturelle og kreative sektor
  • integrere EU's digitale marked, f.eks. ved at fastlægge en fælles strategi for, hvordan man kan beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder og skride ind over for forfalskede varer, der sælges over internettet
  • fremme netværkssamarbejde og udveksling af god erhvervspraksis i EU
  • stille garanti for banklån, så kreative virksomheder og organisationer kan få lettere adgang til finansiering
  • støtte tiltag, der gør det muligt at nå ud til et støre publikum, afprøve forretningsmodeller og øge eksporten til udlandet
  • afsætte midler til uddannelse, bl.a. gennem EU's "Erasmus for alle DeutschEnglishfrançais "-program
  • udnytte nogle af de nuværende midler til at styrke kulturens bidrag til den regionale og lokale udvikling, både i byer og på landet.

Mere om EU's kulturstøtte DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links