Cesta

Nová strategie EU v oblasti umělecké tvorby - 01/10/2012

Nový plán by měl pomoci zvýšit konkurenceschopnost evropského kulturního a tvůrčího odvětví, podporovat vytváření pracovních míst a stimulovat hospodářský růst.

Toto odvětví dnes zažívá přechod na digitální technologie a musí se vyrovnat s globalizací a neustále se vyvíjejícím chováním spotřebitelů.

Pro podniky působící v tvůrčím odvětví je například obtížné získat investice na zavedení digitálních technologií, což je podmínkou ke snížení výrobních nákladů a přístupu na nové trhy.

Evropská komise proto navrhuje řadu opatření English , jež by měla pomoci jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni EU, a to včetně podpory rozvoje dovedností a poskytování investic.

To vše má smysl právě v době, kdy se Evropa nachází uprostřed hospodářské krize. Tvorbou se zde zabývá téměř 8,5 milionu osob, které pracují v takových oblastech, jako jsou architektura, umělecká řemesla, kulturní dědictví, design, festivaly, móda, film, hudba, divadelní a výtvarné umění, knihovny, vydavatelství, rozhlas a televize.

Tato činnost představuje téměř 4,5 % HDP Unie, a významně tak přispívá do jiných odvětví, kde jsou inovace stále více poháněny tvořivostí a designem.

Přímá opatření

Komise vyzývá země EU, aby se zaměřily na zlepšování dovedností a nabídky finančních prostředků, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti i vývozu a k posílení vazeb na další průmyslová odvětví.

Na úrovni EU Komise navrhuje strategicky využívat 1,8 miliardy eur vyhrazených pro nadcházející program „Tvůrčí Evropa“ DeutschEnglishfrançais (2014–2020) a také prostředky z ostatních stávajících fondů. Mezi návrhy patří:

  • posílení podnikání snížením byrokratické zátěže pro malé podniky, které tvoří velkou část kulturního a tvůrčího odvětví
  • integrace digitálního trhu EU, například prostřednictvím společného přístupu k ochraně práv duševního vlastnictví a ke snížení množství padělaného zboží, které se prodává přes internet
  • podpora při vytváření sítí a sdílení dobrých obchodních praktik v celé Evropě
  • garance bankovních úvěrů, aby se usnadnil přístup k finančním prostředkům pro podniky a organizace v tomto odvětví
  • podpůrná opatření na získávání obecenstva, testování obchodních modelů a na zvýšení exportu
  • poskytování finančních prostředků na vzdělávání a odbornou přípravu, například prostřednictvím programu EU Erasmus pro všechny DeutschEnglishfrançais
  • využívání řady stávajících fondů ke zvýšení dopadu, který kultura má na regionální a místní rozvoj, a to v městských i venkovských oblastech.

Více o podpoře kultury ze strany EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy