Навигационна пътека

С нов план се цели европейската културна и творческа индустрия да стане по-конкурентоспособна чрез засилване на заетостта и растежа.

Преминаването към цифрови технологии, глобализацията и променящото се поведение на потребителите са сред предизвикателствата пред тази индустрия днес.

Например за предприятията от творческия сектор е трудно да привличат инвестициите, нужни за въвеждане на цифрови технологии, които са много важни с оглед на намаляването на производствените разходи и достъпа до нови пазари.

Комисията предлага серия от мерки English в тази насока на национално равнище и на равнище ЕС, които включват подкрепа за развиването на умения и предоставянето на инвестиции.

Помощта е необходима, тъй като Европа преживява икономическа криза. Около 8,5 .млн. души работят в творческата индустрия в Европа, като в нея се включват архитектура, художествени занаяти, културно наследство, дизайн, фестивали, мода, филми, музика, сценични и изобразителни изкуства, библиотеки, издателска дейност, радио и телевизия.

На този сектор се падат близо 4,5 % от БВП на ЕС, като той има и значителен принос към други индустрии, където все по-често креативността и дизайнът са двигател на иновациите.

Пряко действие

Комисията призовава страните от ЕС да насочат усилията си към подобряване на уменията и достъпа до финанси, повишаване на конкурентоспособността, увеличаване на износа и укрепване на връзките с други индустрии.

На равнище ЕС Комисията предлага да се използват стратегически 1,8 млрд. евро, предназначени за следващата програма „Творческа Европа“ DeutschEnglishfrançais (2014-2020 г.), както и други налични средства. Плановете включват:

  • подпомагане на предприемачеството чрез намаляване на бюрократичните пречки за малките предприятия, които са голяма част от културната и творческата индустрия;
  • интегриране на цифровия пазар на ЕС, например чрез общ подход за защита на правата на интелектуална собственост и намаляване на количеството на фалшифицираните изделия, продавани по интернет;
  • насърчаване на развиването на контакти и обмена на добри практики в Европа;
  • гарантиране на банкови заеми с цел улесняване на достъпа до финанси за предприятия и организации от творческия сектор;
  • подпомагане на мерки за създаване на аудитория, изпробване на бизнес модели и повишаване на международния износ;
  • предоставяне на средства за образование и обучение, например чрез програмата на ЕС „Еразъм за всички DeutschEnglishfrançais “;
  • използване на наличните средства за повишаване на приноса на културата към регионалното и местно развитие – както в градските, така и в селските райони.

Още за помощта на ЕС за културата DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки