Navigačný riadok

Parlez-vous európsky? - 25/09/2012

Školská tabuľa so španielskymi a anglickými slovami © iStockphoto

Zažite „speak-dating“ stretnutia v Prahe alebo súťaž v rapovaní v Aarhuse. Podujatia pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2012 sa budú konať na celom kontinente.

Začínajúci prekladatelia si môžu vyskúšať svoju zručnosť pri prednesoch cudzojazyčnej poézie v Cardiffe, alebo sa naučiť žargón v kozmopolitnej kaviarni v Sofii alebo kokteilových baroch európskych jazykov v Budapešti. To je len zopár podujatí, ktoré sa budú konať po celej Európe 26. septembra.

EÚ má 23 úradných jazykov, približne 60 regionálnych a menšinových jazykov (napríklad katalánčina a waleský jazyk) a viac ako 175 jazykov migrantov žijúcich v Európe. Cieľom je chrániť túto rozmanitosť a povzbudiť ľudí, aby sa učili iné európske jazyky. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život a prácu v zahraničí a môže pomôcť aj susediacim spoločenstvám v ich spolupráci a vo vzájomnom vychádzaní.

Najznámejšou jazykovou iniciatívou EÚ je programErasmus DeutschEnglishfrançais , vďaka ktorému každý rok môže viac ako 230 000 mladých ľudí študovať v zahraničí. Na tento a ďalšie programy, ktoré umožňujú mladým ľuďom pokračovať v odbornej príprave, či zapájať sa do dobrovoľníckej alebo mládežníckej práce v zahraničí vynakladá EÚ celkovo približne 1 miliardu EUR ročne.

Nový program Erasmus pre všetkých DeutschEnglishfrançais by mal v období rokov 2014 až 2020 takmer zdvojnásobiť počet ponúkaných miest. Momentálne prebiehajú rokovania o návrhu tohto programu medzi poslancami Európskeho parlamentu a ministrami z 27 členských štátov EÚ.

Lídri EÚ vyjadrili svoje želanie, aby sa všetky deti už od útleho veku učili aspoň dva cudzie jazyky okrem svojho materinského jazyka.

Pred desiatimi rokmi bola vytvorená Európska jazyková značka, najmä na inovatívne projekty vyučovania a učenia sa jazykov. Tento rok sa budú prvýkrát odovzdávať ceny za výnimočné projekty, ktoré skúmajú možnosti ako zlepšiť jazykové vzdelávanie a bude sa hovoriť o úlohe jazykov v globalizovanom svete.

Európsky deň jazykov organizuje spoločne Európska komisia a Rada Európy DeutschEnglishfrançaisitaliano .

Viac o jazykoch EÚ

Ponaučenia zo zahraničia: medzinárodné vyhodnotenie prvého cudzieho jazyka English (správa)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy