Navigatsioonitee

ELi parimad noored tõlkijad tähistavad oma saavutusi - 27/03/2012

Tõlkevõistluse Juvenes Translatores võitjad 2010-11 © EU

ELi iga-aastase tõlkevõistluse 27 võitjat saavad täna Brüsselis kätte oma auhinnad.

Kakskümmend seitse noort (s.o üks igast Euroopa Liidu liikmesriigist) saavad täna kätte oma auhinnad parima tõlketöö eest oma koduriigis. Nad osalesid Euroopa Komisjoni iga-aastasel tõlkevõistlusel Juvenes Translatores.

Igaüks neist saab hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinikult Androulla Vassilioult auhinna ja tunnistuse.

Pärast seda kohtuvad noored komisjoni tõlkijatega, kes koostasid võistlustekstid ja hindasid võistlustöid.

Võistlus toimus 2011. aasta novembris. Sellel said osaleda 17-aastased õpilased, esindades nii oma kooli kui ka riiki.

Osalejatel tuli valida üks 23 tekstist (s.t tekstid olid kõigis ELi ametlikes keeltes) ning tõlkida see mõnda muusse enda poolt valitud ELi keelde. Kuigi paljud võistlejad valisid lähtekeeleks inglise keele, oli keelekombinatsioone kokku 148, mis on suurim arv alates esimese võistluse korraldamisest 2007. aastal.

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 puhul oli tekstide teemaks vabatahtlik tegevus. Paljud teismelised, kes eri riikides võistlusest osa võtsid, said vabatahtliku tegevuse teemast ilmselgelt innustust. Mõned neist on otsustanud tulevikus asuda tööle Punase Risti ja teiste valitsusväliste organisatsioonide vabatahtlikena.

Ei tohi unustada, et iga eduka õpilase saavutuste taga on ka õpetaja. Edu võistlusel ei tähenda ainult praktilist asjade korraldamist, vaid võitjate õpetajad pidid kindlasti ka palju vaeva nägema, innustades ja hoides alal annet ning huvi keele vastu.

Paljudel käesoleva aasta võitjatel on eriline huvi keelte vastu. Madalmaadest ja Luksemburgist pärit võitjad kasvasid üles kakskeelses perekonnas ning on koolis lisaks omandanud veel muid keeli. Tšehhi Vabariigist pärit võitja eelistab lugeda raamatuid algkeeles ning Ühendkuningriigi võitja kireks on saksa keel, mida ta kavatseb ka edasi õppida.

Tõlkevõistluse Juvenes Translatores eesmärk on edendada Euroopas keeleõpet ning tähtsustada tõlkijakutset. Võistlus on muutunud igal aastal populaarsemaks – eelmisel aastal kandideeris üle 3000 õpilase, mis on seni suurim hulk.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad