Navigačný riadok

Počas európskeho týždňa (26. – 30. 3) si môžte vybrať z tisícok voľných pracovných miest v oblasti IT, ktoré sú momentálne k dispozícii v Európe.

Napriek hospodárskej kríze odvetvie informačných a komunikačných technológií (IKT) v Európe neustále rastie. Aj keď sa počet pracovníkov v tomto odvetví v posledných rokoch zvýšil, od roku 2005 počet absolventov neustále klesá.

Inými slovami, Európa neprodukuje dostatok technicky kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by mohli obsadiť rastúci počet voľných pracovných miest. Komisia odhaduje, že do roku 2015 bude v sektore informačných technológií chýbať 700 000 kvalifikovaných pracovníkov.

Európsky týždeň elektronických zručností je súčasťou stratégie Komisie, ktorá má motivovať mladých ľudí k štúdiu IT, čím sa zabezpečí konkurencieschopnosť digitálnej ekonomiky EÚ.

Počas tohto týždňa sa vo všetkých členských krajinách organizujú podujatia, školenia, informačné dni a konferencie o možnostiach, ktoré toto odvetvie ponúka.

Napríklad na Slovensku sa 29. 3. zverejnia výsledky celonárodného online testu obyvateľov v oblasti IT (www.eskills.sk). V Českej republike sa na školách organizujú rôzne informačné semináre (www.dzs.cz/eskills).

A v Rakúsku budú zajtra zástupcovia škôl a firiem debatovať na pôde Ministerstva školstva o dôležitosti elektronických zručností pre budúcnosť (www.enis.at/events).

Aj po ukončení európskeho týždňa budú mať mladí ľudia príležitosť ukázať svoj talent v súťaži Project Passion. Svoje príspevky môžu zasielať do 30. júna.

Technické zručnosti sa zídu každému

Počítačová gramotnosť a IT zručnosti sú predpokladom úspechu aj v iných oblastiach. Očakáva sa, že do roku 2015 si bude 90 % všetkých pracovných miest vyžadovať určitú úroveň elektronických zručností.

Súčasťou dlhodobej stratégie Komisie, ktorá je zameraná na uspokojenie dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch, je aj podpora špecializovanej odbornej prípravy a vytvorenie internetového portálu elektronických zručností a pracovných príležitostí English .

Členské štáty aktívne participujú na týchto opatreniach a v spolupráci s firmami vytvárajú programy pre zodpovedajúcu odbornú prípravu.

Sektor IKT sa podieľa 5 % na európskom HDP a objem produkcie predstavuje 660 miliárd EUR.

Sledujte európsky týždeň elektronických zručností na sieťach Facebook English a Twitter

Viac o politike EÚ v oblasti informačnej technológie

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy