Navigatsioonitee

Teil on oskusi tehnoloogia alal? Siis on teile tööd. - 26/03/2012

Uurige Euroopa e-oskuste nädalal (26.–30. märts), kuidas saada mõni tuhandetest tehnoloogiaalastest töökohtadest Euroopas.

Euroopa info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor on vaatamata kriisile jätkanud kasvu. Viimastel aastatel on töötajate arv selles sektoris kasvanud, kuid alates 2005. aastast on vastaval erialal kõrgkooli lõpetajate arv vähenenud.

Euroopas ei koolitata piisavalt tehnoloogiaalaste oskustega tööjõudu, et täita tööstusharus loodavaid töökohti. Komisjoni andmetel jääb 2015. aastaks täitmata kuni 700 000 IT-valdkonna töökohta.

Euroopa e-oskuste nädal on osa komisjoni strateegiast julgustada noori osalema IT-sektoris töö saamiseks vajalikel koolitustel, et säilitada ELi digitaalse majanduse konkurentsivõime.

Nädala jooksul korraldatakse kõigis ELi liikmesriikides üritusi, mis kujutavad endast kursusi, teabepäevi ja konverentse, mille raames tutvustatakse valdkonnas leiduvad võimalusi.

Näiteks mitmete tutvustavate ürituste raames, mis toimuvad Ühendkuningriigis, on ka 29. märtsil Glasgow´s toimuv töömess. Dublinis võtavad täna sõna tööstusjuhid, eesmärgiga inspireerida noori omandama e-oskusi.

Madalmaades külastavad asjaomase tööstusharu esindajad tehnoloogiavaldkonnas töötamise paremaks tutvustamiseks koole ning korraldatakse tarkvararakenduse loomise võistlus.

Noortel on võimalus näidata oma andeid ka pärast e-oskuste nädalat, osaledes võistlusel Project Passion, kuhu saab töid esitada 30. juunini.

Igaühel on vaja teataval määral tehnoloogilisi oskusi

Ka väljaspool asjaomast sektorit on arvuti- ja IT-oskused paljude tööde puhul vajalikud. 2015. aastaks on eeldatavasti 90 % töökohtadel vaja teataval määral IT-oskusi.

Komisjoni pikaajaline strateegia kõnealuse nõudluse rahuldamiseks hõlmab spetsialiseeritud koolituse toetamist ning e-oskuste ja töövõimaluste English portaali loomist.

ELi liikmesriikide valitsused on asunud probleemiga tegelema, kavandades koos IKT-ettevõtetega e-oskuste koolitusprogramme.

IKT-sektori osakaal Euroopa SKPs on 5% ning selles luuakse igal aastal turuväärtust 660 miljardit eurot.

Jälgige Euroopa e-oskuste nädala sündmusi Facebookis English või Twitteris

Täiendavalt ELi infotehnoloogiapoliitika kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad