Навигационна пътека

Научете как да получите някое от хилядите работните места в областта на технологиите в цяла Европа по време на седмица на електронните умения (26-30 март).

Европейският сектор на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) продължава да расте въпреки икономическата криза. В същото време, докато броят на заетите в сектора се увеличава през последните години, от 2005 г. насам броят на завършилите висше образование в тази сфера намалява.

По-просто казано, Европа не създава достатъчен брой квалифицирани специалисти в областта на технологиите, които да попълнят нарастващия брой работни места. Според Комисията недостигът ще доведе до 700 000 незаети работни места в ИТ сектора до 2015 г.

Европейската седмица на електронните умения е част от стратегията на Комисията за насърчаване на младите хора да получават обучението, необходимо за работа в този сектор, и да поддържат цифровата икономика на ЕС конкурентоспособна.

По време на седмицата във всяка страна от ЕС ще се проведат прояви – курсове на обучение, информационни дни и конференции, осведомяващи за наличните възможности в тази област.

Например поредица от прояви в Обединеното кралство включва ден на кариерата в Глазгоу на 29 март. В Дъблин днес водещи фигури в сектора на ИКТ ще говорят пред млади хора, за да ги вдъхновят да придобият умения в тази област.

В Нидерландия, за да се повиши осведомеността за кариерите в областта на технологиите, представители на сектора ще посетят училища и ще бъде организиран конкурс за създаване на софтуерно приложение.

Дори след приключването на седмицата на електронните умения младите хора ще имат възможност да покажат своя талант в рамките на конкурса Project Passion, който продължава до 30 юни.

Всеки има нужда от технически умения

Дори извън сектора на ИКТ за много работни места са необходими компютърни и ИТ умения. Очаква се до 2015 г. за 90% от всички длъжности да се изисква определено равнище на умения, свързани с информационните технологии.

Дългосрочната стратегия на Комисията за задоволяване на търсенето включва подкрепа за специализираното обучение и създаване на портал за електронни умения и кариери English .

Страните от ЕС също работят за справяне с предизвикателството, като създават програми за обучение по електронни умения в партньорство с технологични компании.

Секторът на ИКТ има дял от 5 % в БВП на Европа и създава годишна пазарна стойност в размер на 660 млрд. евро.

Можете да проследите Европейската седмица на електронните умения във Facebook English или Twitter.

Повече за политиката на ЕС в областта на информационните технологии

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки