Navigačný riadok

Erasmus: podpora rozvoja znalostí mladých Európanov - 03/02/2012

Od roku 1987 mohli približne 3 milióny Európanov študovať alebo absolvovať stáž v zahraničí vďaka programu Erasmus.

Mladí ľudia sú osobitne vystavení dôsledkom hospodárskej krízy a nezamestnanosti. Počas európskeho samitu v januári sa hlavy štátov a vlád zaviazali zlepšiť ich šance na pracovnom trhu.

K tomuto cieľu prispieva aj program Erasmus, ktorý podporuje mobilitu študentov. Umožňuje im, aby strávili určitú dobu v inej krajine, naučili sa cudzí jazyk a zlepšili svoje adaptačné schopnosti – to všetko sa na pracovnom trhu vysoko hodnotí.

Erasmus mení životy a rozširuje obzory

Erasmus je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Vďaka tomuto programu mohlo v roku 2011 približne 250 000 študentov absolvovať štúdium alebo stáž v inej krajine. Zúčastniť sa ho môžu aj profesori, čím prispieva k zvyšovaniu kvality vysokoškolského štúdia v Európe.

Konferencia pod názvom „Erasmus: už 25 rokov mení životy a rozširuje obzory“ odštartovala v Bruseli oslavy 25. výročia programu. Mnoho ďalších podujatí je organizovaných po celej Európe.

Každá z 33 zúčastnených krajín vybrala jedného bývalého študenta a profesora, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti o tom, ako Erasmus ovplyvnil ich súkromný a profesionálny život. Úlohou týchto veľvyslancov programu Erasmus je podporiť ostatných, aby si toto dobrodružstvo takisto vyskúšali.

Tomás je jedným z nich. Tento letecký inžinier zo Španielska absolvoval v roku 2002 jeden rok na univerzite vo Fínsku. Následne sa rozhodol odísť študovať do Ázie a prácu si našiel v Spojenom kráľovstve.

Piroska bola v roku 1998 medzi prvými maďarskými študentmi, ktorí sa programu mohli zúčastniť. Semester štúdia komunikácie v Nemecku výrazne obohatil jej kariéru novinárky.

Budúcnosť programu

Keďže počet účastníkov každý rok vzrastá, Erasmus sa stal vôbec najplodnejším programom univerzitnej výmeny na svete.

Komisia nedávno navrhla nový program nazvaný Erasmus pre všetkých (2014 – 2020). Zjednocuje všetky európske a medzinárodné iniciatívy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čo spolu predstavuje takmer 5 miliónov účastníkov.

Viac o programe Erasmus DeutschEnglishfrançais

Stretnutie s veľvyslancami programu Erasmus English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy