Navigatsioonitee

Erasmus: Euroopa noorte pädevuse arendamine - 03/02/2012

Alates 1987. aastast on programm Erasmus võimaldanud peaaegu 3 miljonil eurooplasel õppida või saada koolitust välismaal.

Noored on eriti haavatavad majanduskriisi ja töötuse tingimustes. Jaanuaris toimunud Euroopa tippkohtumisel otsustasid ELi liikmesriikide juhid parandada noorte tööhõive väljavaateid.

Erasmus aitab sellele eesmärgile kaasa, julgustades üliõpilaste liikuvust. Tänu sellele programmile saavad noored elada teises riigis, õppida võõrkeelt ja arendada oma kohanemisvõimet − kõik need omadused on tööturul väga hinnatud.

Muudab elusid ja avardab mõttemaailma

Programm Erasmus on Euroopa Liidu üks suurimaid edulugusid. Tänu sellele programmile said 2011. aastal 250 000 noort võimaluse õppida või osaleda praktikal mõnes teises riigis. Programm hõlmab samuti õppejõude ning aitab kaasa õppekvaliteedi edendamisele Euroopa kõrgkoolides.

Brüsselis avati Erasmuse 25. aastapäeva tähistamine konverentsiga: „Erasmus – programm, mis 25 aasta jooksul on muutnud noorte elu ja avardanud mõttemaailma”. Üle kogu Euroopa korraldatakse ka teisi seonduvaid üritusi.

Igas programmis osalevas riigis (kokku 33) on valitud üks endine üliõpilane ja õppejõud, kes räägiksid sellest, millist mõju on Erasmus avaldanud nende töö- ja eraelule. Nn Erasmuse saadikute ülesanne on julgustada teisi noori osalema sellises seikluses.

Tomás on üks kõnealustest saadikutest. 2002. aastal õppis see hispaanlasest aeronautika insener ühe aasta Soome ülikoolis. Seejärel asus ta õppima Aasias ja tööle Ühendkuningriigis, rikastades niimoodi oma isikuomadusi ja tööalaseid oskusi.

Piroska oli üks esimestest Ungari üliõpilastest, kes programmis 1998. aastal osales. Saksamaal veedetud semester teabevahetust õppides on märkimisväärselt aidanud kaasa tema ajakirjanikukarjäärile.

Programmi tulevik

Programmis Erasmus osalejate arv kasvab igal aastal, muutes selle suurimaks üliõpilaste vahetusprogrammiks maailmas.

Komisjon esitas hiljuti uue programmi „Erasmus kõigi jaoks” (2014-2020). Kõnealune programm koondab kõik olemasolevad Euroopa ja rahvusvahelise tasandi algatused hariduse, koolituse, noorsoo- ja spordivaldkonnas ning hõlmab kuni 5 miljonit inimest.

Programmist Erasmus täiendavalt DeutschEnglishfrançais

Kohtumine Erasmuse saadikutega English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad