Sökväg

Reformprogram för högre utbildning - 26/09/2011

Studerande i föreläsningssal med tavla och lärare i bakgrunden © iStock/Dr. Heinz Linke

EU vill hjälpa medlemsländerna att förbättra kvaliteten på den högre utbildningen, öka läroplanernas relevans för marknadens behov och bredda studentunderlaget.

I Europa finns runt 4 000 universitet och institutioner för högre utbildning. Några av dem tillhör de främsta i världen medan andra inte har lyckats hålla jämna steg med de ekonomiska och sociala förändringarna.

Enligt en aktuell prognos English kommer det 2020 att krävas en högskoleexamen för 35 procent av alla jobb i EU. I dag har bara 26 procent av den arbetsföra befolkningen en högskoleexamen, vilket ligger långt under nivåerna i USA, Japan och Kanada.

Med hjälp av en ny strategi DeutschEnglishfrançais vill EU modernisera den högre utbildningen och visa vilka reformer som medlemsländerna måste genomföra för att få tillräckligt många människor att skaffa sig en högskoleutbildning och de kvalifikationer som krävs för att kunna bidra till innovation, ekonomisk tillväxt och fler jobb.

Reformerna ska också hjälpa unga människor att få önskad utbildning och hitta de jobb som de är bäst lämpade för.

Reformerna ska

  • öka antalet högskoleutbildade bland unga människor till 40 procent fram till 2020 (den nuvarande EU-genomsnittet är cirka 34 procent)
  • ge fler ungdomar från alla samhällsgrupper möjlighet att studera och minska antalet avhopp
  • förbättra högskoleutbildningens kvalitet och relevans så att den uppfyller människors och arbetsmarknadens behov
  • stimulera och belöna hög undervisnings- och forskningskvalitet
  • ge de studerande fler möjligheter att skaffa sig ytterligare kvalifikationer genom utlandsstudier
  • utbilda fler forskare så att Europa står rustat inför framtiden
  • stärka banden mellan utbildning, forskning och näringsliv
  • se till att finansieringen är effektiv och uppfyller målen.

Ansvaret för utbildningen ligger hos EU-länderna men EU kan göra en hel del för att stödja ländernas reformprogram.

Bland annat är det tänkt att införa ett europeiskt rankningssystem så att man ska kunna ta reda på vilket universitet i Europa som lämpar sig bäst för ens studier. Ett nytt lånegarantisystem ska hjälpa studenterna ekonomiskt när de deltar i masterkurser i ett annat EU-land.

I sitt förslag till EU:s kommande budget för 2014–2020 vill kommissionen dessutom avsevärt öka anslagen för utbildning och ungdomsfrågor (+ 73 procent) och forskning (+ 46 procent).

Läs mer om högre utbildning i Europa DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar