Navigacijska pot

Program reforme visokošolskega izobraževanja - 26/09/2011

Študenti v predavalnici © iStock/Dr. Heinz Linke

Evropska unija lahko pomaga vladam držav članic izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja, prenoviti študijske programe, da bi bolj ustrezali tržnim potrebam, in visokošolsko izobraževanje odpreti študentom iz različnih družbenih okolij.

Med več kot 4 000 evropskimi univerzami in in drugimi visokošolskimi ustanovami, jih nekaj sodi med najboljše na svetu. Nekatere pa se niso prilagodile gospodarskim in socialnim spremembam.

Po zadnjih napovedih English bo do leta 2020 v Evropski uniji 35 % delovnih mest, za katera bo treba imeti visokošolsko izobrazbo. Danes ima samo 26 % delovne sile visokošolsko izobrazbo, kar je precej manj kot v ZDA, na Japonskem in v Kanadi.

Nova strategija DeutschEnglishfrançais za posodobitev visokošolskega izobraževanja opredeljuje reforme, ki jih morajo izvesti države EU, da bi povečale število kakovostnih diplomantov in okrepile naložbe in gospodarsko rast ter povečale število novih delovnih mest.

Z reformo bi se mladi tudi lažje odločili za izobrazbo, ki si jo zares želijo, in našli primerno zaposlitev.

Cilji reform:

  • povečati delež števila diplomantov na 40 % do leta 2020 (povprečje v EU je danes približno 34 %),
  • omogočiti vključitev mladih iz širšega obsega družbenih segmentov v visokošolsko izobraževanje in zmanjšati osip,
  • izboljšati kakovost in ustreznost visokošolskega izobraževanja, da bi se približalo potrebam posameznikov in trgu dela,
  • spodbujati in nagrajevati odličnost v poučevanju in raziskovanju,
  • izboljšati možnosti študentov, da pridobijo dodatna znanja na študiju ali usposabljanju v tujini,
  • usposobiti več raziskovalcev, da bi Evropa lahko zadostila prihodnjim potrebam na tem področju,
  • okrepiti povezave med izobraževanjem, raziskovanjem in podjetništvom,
  • zagotoviti zadostna finančna sredstva za dosego zastavljenih ciljev.

Za izobraževanje so sicer pristojne države članice, vendar lahko EU naredi veliko za podporo njihovih programov prenove.

Podpora zajema tudi vzpostavitev sistema na ravni EU za razvrščanje univerz in obveščanje študentov o najustreznejših smereh študija v Evropi. Nova garancijska shema za študentska posojila bo študentom zagotovila finančno podporo med opravljanjem magistrskega študija v drugi državi EU.

Predlogi Komisije za naslednje proračunsko obdobje 2014–2020 predvidevajo tudi občutno povečanje sredstev za izobraževanje, usposabljanje in mlade (+73 %) ter za raziskave (+46 %).

Več o visokošolskem izobraževanju v Evropi DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave