Navigačný riadok

Program reformy vysokoškolského vzdelávania - 26/09/2011

Študenti v učebni otočení k tabuli a učiteľ © iStock/Dr. Heinz Linke

EÚ môže vládam pomôcť zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania, skvalitniť študijné plány, pokiaľ ide o ich súlad s trhovými požiadavkami, či sprístupniť štúdium osobám z rôznych vrstiev spoločnosti.

V Európe pôsobí približne 4 000 univerzít a iných ustanovizní vyššieho vzdelávania, z ktorých niektoré patria medzi najlepšie na svete. Iné naopak neboli schopné udržať krok s hospodárskymi a sociálnymi zmenami.

Podľa najnovších prognóz English bude do roku 2020 potrebné vysokoškolské vzdelanie až pre 35 % pracovných pozícií. V súčasnosti má v ruke vysokoškolský diplom iba 26 % aktívnej populácie, čo je hlboko pod úrovňou USA, Japonska či Kanady.

V novej stratégii DeutschEnglishfrançais na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania sú stanovené reformy, prostredníctvom ktorých môžu členské štáty EÚ zabezpečiť dostatok absolventov, ktorí prispejú k inovácii, hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

Mladí ľudia zas vďaka nim získajú kvalitné vzdelanie, ktoré im umožní nájsť si primeranú prácu.

Cieľom reforiem je:

  • zvýšiť počet absolventov do roku 2020 na 40 % (v porovnaní so súčasným priemerom v EÚ, ktorý je približne 34 %);
  • umožniť mladým ľuďom z rôznych vrstiev spoločnosti získať univerzitné vzdelanie, a zároveň znížiť počet študentov, ktorí štúdium ukončia predčasne;
  • zlepšiť kvalitu a praktické zameranie vysokoškolských predmetov pre potreby jednotlivcov a pracovných trhov;
  • stimulovať a oceňovať kvalitu vo výučbe a vede;
  • podporovať získavanie dodatočných skúseností prostredníctvom štúdia či praxe v zahraničí;
  • vychovávať nových vedcov, aby bola Európa pripravená na budúce výzvy;
  • posilniť prepojenie medzi vzdelaním, výskumom a podnikaním;
  • zabezpečiť efektivitu a účelovosť financovania.

Napriek tomu, že oblasť vzdelávania patrí do právomoci vlád členských štátov, EÚ má k dispozícii viaceré nástroje na podporu modernizácie ich programov.

Patrí sem napríklad vytvorenie systému na hodnotenie kvality univerzít v celej EÚ, či poskytovanie informácií o najvhodnejšej univerzite pre dané štúdium kdekoľvek v Európe. Nová schéma záruk za úvery má pomôcť študentom získať prístup k financiám na pokrytie nákladov magisterského štúdia v inom členskom štáte EÚ.

Do návrhu rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 Komisia zahrnula podstatný nárast výdavkov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (o 73 % ) a výskumu (o 46 %).

Viac o vysokoškolskom vzdelávaní v Európe DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy