Ścieżka nawigacji

Program reformy szkolnictwa wyższego - 26/09/2011

Uczniowie siedzący w ławkach w klasie, w tle nauczyciel i tablica © iStock/Dr. Heinz Linke

UE może pomóc rządom państw UE w poprawie jakości szkolnictwa wyższego, lepszym dostosowaniu programów nauczania do potrzeb rynku oraz przyciągnięciu do szkół wyższych różnych grup społecznych.

W Europie działa około 4 tys. uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Niektóre z nich zaliczają się do najlepszych uczelni na świecie. Jednak nie wszystkie te placówki nadążają za zmianami gospodarczymi i społecznymi.

Według ostatnich prognoz English w 2020 r. 35 proc. miejsc pracy w UE będzie wymagać posiadania wyższego wykształcenia. Tymczasem dziś tylko 26 proc. pracowników posiada dyplom uczelni wyższej – to znacznie mniej niż w USA, Japonii czy Kanadzie.

W nowej strategii DeutschEnglishfrançais podkreślono potrzebę modernizacji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach UE, tak aby wzrastała liczba absolwentów posiadających umiejętności niezbędne do wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Reforma ma pomóc młodzieży w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia i znalezieniu pracy najlepiej dostosowanej do ich umiejętności.

Reforma ma na celu:

  • zwiększenie do 2020 r. liczby absolwentów uczelni wyższych do 40 proc. (obecnie średnia w UE wynosi 34 proc.)
  • przyciągnięcie do szkół wyższych różnych grup społecznych i ograniczenie liczby studentów, którzy przerywają naukę, nie uzyskując dyplomu
  • poprawę jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie programów studiów do indywidualnych potrzeb oraz wymagań rynku pracy
  • stymulowanie i nagradzanie wybitnych osiągnięć w dydaktyce i pracy naukowej
  • zapewnienie studentom większych możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez studia lub szkolenia za granicą
  • kształcenie większej liczby naukowców z myślą o potrzebach w przyszłości
  • wzmacnianie powiązań między edukacją, badaniami naukowymi i sektorem przedsiębiorstw
  • zapewnienie skutecznych mechanizmów finansowania.

Za edukację odpowiedzialne są rządy poszczególnych krajów, jednak UE może zrobić wiele, aby pomóc im w realizowaniu programów modernizacji.

W tym celu przewidziano stworzenie ogólnoeuropejskiego rankingu uczelni, dzięki któremu studenci zyskają lepszy dostęp do informacji na temat interesujących ich studiów we wszystkich krajach w Europie. Ma również powstać nowy system pożyczek gwarantowanych dla studentów realizujących pełny cykl studiów magisterskich w innym kraju UE.

Komisja przedstawiła swój projekt budżetu UE na lata 2014–2020, w którym przewidziała między innymi istotne zwiększenie nakładów na edukację, szkolenia i młodzież (+73 proc.) oraz na badania naukowe (+46 proc.).

Więcej informacji na temat szkolnictwa wyższego w Europie DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki