Kruimelpad

Hervormingsprogramma voor het hoger onderwijs - 26/09/2011

Studenten in een collegezaal © iStock/Dr. Heinz Linke

De EU kan nationale overheden helpen de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren, lesprogramma's aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en studenten met meer verschillende achtergronden aan te trekken.

Er zijn ongeveer 4000 universiteiten en hogescholen in Europa. Sommige daarvan behoren tot de wereldtop. Andere kunnen de maatschappelijke en sociale veranderingen niet bijbenen.

Volgens een recente voorspelling English zal er in 2020 voor zo'n 35% van de banen een diploma van het hoger onderwijs nodig zijn. Momenteel heeft 26% van de beroepsbevolking zo'n diploma, een percentage dat fors lager ligt dan in de VS, Japan en Canada.

In de nieuwe strategie DeutschEnglishfrançais voor de modernisering van het hoger onderwijs geeft de EU precies aan welke veranderingen de EU-landen moeten doorvoeren zodat er voldoende mensen zullen afstuderen die kunnen bijdragen aan de innovatie, economische groei en werkgelegenheid in de EU.

De hervormingen zullen ook jongeren helpen de opleiding te krijgen die zij willen en een baan te vinden die bij hen past.

Door de hervormingen moet:

  • het percentage afgestudeerden tegen 2020 stijgen tot 40% (het EU-gemiddelde is momenteel circa 34%)
  • de bevolkingssamenstellinge beter afgespiegeld worden in de groep die de weg naar de universiteit vindt en het aantal niet-afgestudeerden teruggedrongen worden
  • de kwaliteit en relevantie van universiteitsstudies omhoog om tegemoet te komen aan de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt
  • onderwijs en onderzoek van hoog niveau worden gestimuleerd en beloond
  • studeren in het buitenland om extra vaardigheden op te doen voor meer studenten mogelijk worden
  • het aantal onderzoekers omhoog, zodat Europa voldoende onderzoekstalent voor de toekomst heeft
  • de band tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven versterkt worden
  • geld voor onderzoek efficiënter en doelgerichter benut worden.

De EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijs, maar de EU kan veel doen om de modernisering van de nationale onderwijsprogramma's te steunen.

Zo komt er een rankingsysteem voor universiteiten in heel Europa waarmee studenten kunnen nagaan waar zij een bepaalde studie het best kunnen volgen. Een nieuw studieleningsstelsel zal studenten over financiële hobbels heen helpen als zij een masteropleiding in een ander EU-land willen volgen.

De Commissie wil in de EU-begroting voor 2014 tot 2020 meer geld uittrekken voor onderwijs, opleiding en jeugd (+73%) en voor onderzoek (+46%).

Meer over hoger onderwijs in Europa DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links