Navigointipolku

EU esittää korkea-asteen koulutuksen uudistamista - 26/09/2011

Opiskelijoita luentosalissa © iStock/Dr. Heinz Linke

Komissio ehdottaa uudistuksia, joilla autetaan EU-maita parantamaan korkea-asteen koulutuksen laatua ja opetussuunnitelmia. Koulutuksen piiriin on myös saatava opiskelijoita laajemmin koko yhteiskunnasta.

EU:ssa on noin 4 000 yliopistoa ja muuta korkea-asteen oppilaitosta, joista eräät kuuluvat maailman parhaisiin. Kaikki korkeakoulut eivät ole kuitenkaan pysyneet mukana taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen vauhdissa.

Tuoreen ennusteen English mukaan 35 prosenttia EU:n työpaikoista edellyttää korkea-asteen tutkintoa vuoteen 2020 mennessä. Nykyisin vain 26 prosentilla työvoimasta on tutkinto, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvaltojen, Japanin ja Kanadan vastaava osuus.

EU:n korkea-asteen koulutuksen uudistusstrategiassa DeutschEnglishfrançais määritetään uudistukset, jotka EU-maiden on toteuttava, jotta tutkinnon suorittaneilla olisi innovoinnin, talouskasvun ja uusien työpaikkojen edellyttämät taidot.

Uudistuksilla pyritään myös siihen, että opiskelijat löytäisivät itselleen soveltuvimman opiskelupaikan ja työllistyisivät sen jälkeen.

Uudistusstrategian tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:

  • lisätään korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten määrää 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (nykyisin tutkinto on 34 prosentilla)
  • houkutellaan korkea-asteen koulutuksen piiriin opiskelijoita laajemmin koko yhteiskunnasta ja vähennetään keskeyttäneiden määrää
  • parannetaan korkea-asteen koulutuksen laatua ja merkitystä, jotta opetussuunnitelmat täyttävät opiskelijoiden ja työmarkkinoiden tarpeet
  • edistetään ja palkitaan erityisosaamista opetuksen ja tutkimuksen alalla
  • tarjotaan opiskelijoille enemmän tilaisuuksia hankkia lisätaitoja ulkomailla suoritetun opiskelu- tai koulutusjakson aikana
  • koulutetaan lisää tutkijoita valmistelemaan maaperää tulevaisuuden tarpeita varten
  • vahvistetaan koulutuksen, tutkimuksen ja yritysmaailman välisiä yhteyksiä
  • varmistetaan tehokas rahoitus, jolla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kukin EU-maa vastaa itsenäisesti koulutuksesta. EU voi kuitenkin monin tavoin edistää jäsenmaiden uudistusohjelmien toteuttamista.

Uudistuksia tukeviin hankkeisiin kuuluu mm. EU:n laajuinen korkeakoulujen luokitusjärjestelmä, jonka avulla opiskelijat saavat paremmin tietoa heille parhaiten soveltuvista kursseista kaikkialla Euroopassa. Uusi Erasmus for Masters -lainatakuujärjestelmä auttaisi puolestaan opiskelijoita, jotka suorittavat koko tutkinnon toisessa EU-maassa.

Komissio on jo esittänyt EU:n monivuotista talousarviota (2014–2020) koskevat ehdotuksensa, joihin sisältyy merkittävät lisäykset koulutus- ja nuorisomenoihin (+73 prosenttia) ja tutkimusmenoihin (+46 prosenttia).

Lisätietoa korkea-asteen koulutuksesta Euroopassa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä