Διαδρομή πλοήγησης

Πρόγραμμα μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - 26/09/2011

Σπουδαστές παρακολουθούν μάθημα © iStock/Dr. Heinz Linke

Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις να βελτιώσουν την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσαρμόζοντας καλύτερα τα προγράμματα σπουδών στις ανάγκες της αγοράς και διευκολύνοντας την πρόσβαση για φοιτητές από διάφορα κοινωνικά στρώματα.

Στην Ευρώπη λειτουργούν 4.000 περίπου πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μερικά από τα οποία συγκαταλέγονται στα καλύτερα παγκοσμίως. Ορισμένα όμως από αυτά δεν συμβαδίζουν με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις English , για το 35% των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ θα απαιτείται έως το 2020 πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, όμως, το ποσοστό πτυχιούχων ανάμεσα στους εργαζομένους είναι μόνο 26%, πολύ πιο κάτω από τα αντίστοιχα ποσοστά στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τον Καναδά.

Μια νέα στρατηγική DeutschEnglishfrançais για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επισημαίνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη, ώστε περισσότεροι πτυχιούχοι να έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμβάλουν στην καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα βοηθήσουν επίσης τους νέους να λάβουν την εκπαίδευση που επιθυμούν και να βρουν δουλειά που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ικανότητές τους.

Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στα εξής:

  • να αυξηθεί σε 40% το ποσοστό των πτυχιούχων έως το 2020 (ο σημερινός μέσος όρος στην ΕΕ είναι γύρω στο 34%)
  • να δοθούν περισσότερες δυνατότητες για πανεπιστημιακές σπουδές σε νέους από διάφορα κοινωνικά στρώματα και να μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους
  • να βελτιωθεί η ποιότητα των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, ώστε να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και της αγοράς εργασίας
  • να ενθαρρύνεται και να ανταμείβεται η αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα
  • να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές για να αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες μέσω σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό
  • να καταρτίζονται περισσότεροι ερευνητές, ώστε η Ευρώπη να διαθέτει τα αναγκαία ταλέντα για τις μελλοντικές της ανάγκες
  • να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων
  • να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική χρηματοδότηση που επιτρέπει την επίτευξη των στόχων.

Παρόλο που η εκπαίδευση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη στήριξη των εκσυγχρονιστικών τους προγραμμάτων.

Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για την κατάταξη των πανεπιστημίων και την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πού είναι καλύτερο γι΄αυτούς να σπουδάσουν σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, ένα νέο σύστημα εγγύησης δανείων θα βοηθήσει τους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση όταν κάνουν μάστερ σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020) προβλέπουν επίσης σημαντικές αυξήσεις των πόρων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία (+73%) και την έρευνα (+46%).

Περισσότερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι